Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Борсовият растеж - в плен на илюзиите

Д-р Александър Апостолов*

Портфолио мениджър

"Юг Маркет фонд мениджмънт"

 

Едно от най-интересните събития през периода беше първичното публично предлагане на акции на производителя на пилешко месо "Градус" АД. Компанията набра общо малко над 81 млн. лв. от капиталовия ни пазар, с което се представи с  едно от най-големите IPO-та в страната. В крайна сметка обаче нямаше интерес към всички предложени акции от дружеството. С набраните средства компанията планира да осъществи инвестиция за 20 млн. лв., свързана с разплодните яйца, да разшири производствения капацитет на люпилните, да навлезе и в сегмента на бавно отглежданите домашни пилета. Десетте най-големи оферти осигуриха 60.36 млн. лв., или 76.3% от парите. Възможно е три от тези десет оферти да са подадени от едно пенсионноосигурително дружество, което има три големи фонда - универсален, професионален и доброволен. В рамките на  IPO-то се сключиха 1 059 сделки, което означава, че вероятно са участвали около 1000 лица. Това е важно, защото компанията би имала нужните 750 акционери, за да може през март 2019 г. да влезе във водещия български индекс SOFIX. Без съмнение IPO-то на "Градус" е най-значимото събитие на българския капиталов пазар за годината и ще е едно от най-големите IPO-та в региона. Още по-значим е фактът, че то се постига при сегашното положение на пазара, на ниски обеми и съвсем различните пазарни оценки в сравнение с 2007 г., когато е отчетено и най-високото IPO. Като единствен негативен фактор може да се посочи, че поради него  немалко инвеститори на борсата продадоха акции, за да финансират своето участие в "Градус". Други пък отложиха свои покупки по същата причина и това - в комбинация с ниската ликвидност, доведе до спад на пазара.

Друга интересна новина от нашия пазар е, че "Топливо" АД удължава за пети път срока за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството. Компанията променя и броя на акции, които смята да събере. Това става ясно от решение на съвета на директорите на "Топливо", разпространено чрез "БФБ-София". Срокът за обратно изкупуване се удължава до 31 декември тази година, като броят на акциите, които ще събере, е до 20 хил., представляващи 0.37% от общия брой книжа, издадени от дружеството. Определената минимална цена е 3.50 лв., а максималната - 10 лв. за един дял.

В същата "бурна"   по нашенските  стандарти за  новини седмица общото събрание на "Българска фондова борса-София" реши да промени името, като премахне думата "София" от названието на институцията. Тя вече ще се нарича "Българска фондова борса" АД.  В съобщение до медиите Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ, каза, че "по този начин името напълно отразява дългогодишния статус на Българска фондова борса (БФБ) като единствен национален оператор на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти". Общото събрание реши също половината от нетната печалба на дружеството за миналата година, или 103 117 лв., да се разпредели като дивидент, а остатъкът да се внесе във фонд "Допълнителни резерви". Акционерите на БФБ одобриха и промяната на представителя на държавата в съвета на директорите. Държавният експерт Христина Пендичева от Министерство на финансите заменя заместник-министъра на финансите Маринела Петрова.

 

*Авторът е финансист, защитил е докторска степен (PhD Финанси, Инвестиции и Капиталови пазари) към Института за Икономически Изследвания на БАН, както и MBA към Lund University. Лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Представеният от него анализ е единствено със информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както автора, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във