Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ ОСИРОТЯ С ОСЕМ КОМПАНИИ

Броят на одобрените от правителството 114 дружества за борсова приватизация на държавните акции срещу компенсаторки започна да се топи като ланския сняг. В края на юли парламентът извади от списъка Международния панаир в Пловдив. През последния месец компаниите се свиха до 106 с тенденцията да намалеят с още една. Причината е, че фирми, в които държавата има миноритарно участие, се възползват от правото си при определени условия да се отпишат от регистъра на публичните дружества. Така акциите им автоматично престават да се търгуват на фондовата борса. Преди да влязат в сила промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (26 юни), дружествата с основен капитал под 200 хил. лв. можеха да се отпишат от регистрите на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) без всякакви условности, само с решение на общото им събрание. Седем от тях, включени и в списъка за борсова приватизация - ЗСК-Кремиковци, Завод за каучукови уплътнители - Горно Ботево, Лактовита - Свиленград, Машлекпром - Сливен, Месокомбинат-Видин, Минералсувенир - Кърджали и Витекс - Габрово, бяха подали заявленията си предварително и през юли и август ДКЦК им разреши да се възползват от правото си. Очаква се те да бъдат последвани и от генералтошевския завод Метален амбалаж, който ще проведе общо събрание за отписване от регистъра на 1 октомври. Предприятието няма да има проблеми с новия законов регламент, позволяващ книжата му да бъдат свалени от фондовата борса, ако броят на неговите акционери е под 300 души и размерът на активите му е по-малък от 500 хил. лева.Държавата ще продава акциите си във въпросните осем дружества чрез търговете от масовата приватизация, поясни изпълнителният директор на БФБ Георги Драйчев. Там за закупуването им ще могат да кандидатстват не само притежателите на компенсаторки, но и собственици на инвестиционни бонове. Това предполага леко поевтиняване на цената на записите и поскъпване на инвестиционните бонове. Те ще станат свободно прехвърляеми до седмица, след обнародването в Държавен вестник на наредбата за организиране на централизираните публични търгове. Предвиденият за продажба дял в напусналите борсата осем фирми е равен на почти 110 хил. техни акции. Или след редукцията общият брой книжа, които държавата ще пусне на пазара, ще спадне до близо 10.9 милиона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във