Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСАТА ЩЕ ВАДИ ПОМОРИЙСКИ СОЛНИЦИ ОТ КАЛТА

Осмият централизиран публичен търг на фондовата борса ще започне на 6 октомври. На него ще бъдат предложени държавните акции от 94 дружества. При това голяма част от тях не се появяват на борсата за първи път, поради което Агенцията за приватизация не им определя минимални цени. Само 23 предприятия ще се продават срещу непарични платежни средства, а за три дружества се допуска комбинирано плащане. Всички останали ще се търгуват срещу пари до 20 октомври. Инвеститорите ще могат да наддават за всички акции в търга. След шестия ден определените минимални цени ще бъдат свалени наполовина. Сред раздържавяваните дружества по-интересни са седемте компании от системата на Балканкар Холдинг, Мина Бели брег и Мина Станянци. Агенцията за приватизация ще предложи за продажба целия капитал само на две предприятия - Поморийски солници и Информационен издателски център Импулс. Прогнозите са, че за всички акции на Поморийски солници държавата ще получи най-малко 299.5 хил. лева. Дружеството е създадено чрез отделянето на цех Поморие от Черноморски солници през 1999 година. Негов принципал е Министерството на икономиката. То притежава два имота - единият с площ от 7700 кв. м и вторият - от 4 хил. кв. метра. Освен това негова собственост е и производствена площадка, разположена върху 12.8 хил. кв. метра. Балансовата стойност на земите, сградите и съоръженията му е 1.1 млн. лева. Предприятието се занимава с производство и търговия на сол и магнезий алба. Деветдесет на сто от приходите му се формират от продажбата на сол. Негови клиенти са КодагЕООД - Пловдив, СТК-94 - Стара Загора, и СОЛЛО ЕООД - Бургас. Дружеството е приключило последните четири години със загуба, която варира между 161 хил. и 264 хил. лева. Приходите му непрекъснато намаляват. От 912 хил. лв. през 2000 г. те се стопяват на 340 хил. лв. през 2003 година. Сто процента от капитала на Информационен издателски център Импулс, равни на 1000 акции с номинал от 50 лв., ще бъдат предложени срещу 15 хил. лева. Ниската начална тръжна цена може да се обясни с факта, че дружеството не притежава никаква недвижима собственост. То разполага единствено с компютърна техника, принтери, офис оборудване и обзавеждане. Центърът се занимава с издаването на в. Импулс, на информационния бюлетин на Министерството на транспорта и съобщенията и на сп. Филателен преглед. Дружеството е приключило миналата година на загуба от 17 хил. лева. То е на червено и през първите четири месеца на тази година с негативен финансов резултат от 21 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във