Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСАТА ОРГАНИЗИРА НОВ ПАЗАР

Нов регистрационен пазар тип OTC (over the counter) ще бъде организиран на БФБ-София. На него ще се търгуват всички слаболиквидни компании, т.е. тези, които имат месечен оборот под 1000 евро за последните шест месеца. От 332 публични дружества в момента около 200 са такива. Дейността на новия пазар ще бъде уредена с промени в правилника на борсата и на него ще се сключват само предварително уговорени сделки. Предвижда се също така изискванията към дружествата на Официалния пазар на БФБ-София да се увеличат, като сегментите му от три ще станат два. На сегмент А ще се търгуват компании, чийто средномесечен оборот е не по-малко от 50 хил. евро, а на сегмент В - от 20 хил. евро. Всички те ще са длъжни да спазват специален кодекс на корпоративно управление. На общото събрание на БФБ-София, което се проведе на 17 май, бе решено капиталът й да се увеличи от 293 393 на 3.227 млн. лв. със собствени средства. Това ще доведе до увеличаване на акциите, необходими за брокерско място - от 1000 на 10 000. Акционерите решиха още борсата и Централният депозитар да учредят дружество с ограничена отговорност. Неговият капитал ще бъде 80 хил. лв. и ще е разпределен в 80 равни дяла по 1000 лева. То ще има за цел да проектира, развива и поддържа информационните системи и продукти, които са свързани с пазара на ценни книжа. БФБ-София е приключила миналата година с печалба от 695 хил. лв., от които 10 377 лв. ще отидат за покриване на загубата на дружеството за 2001 година. Останалите средства ще бъдат заделени като резерви, които от своя страна ще се използват за увеличение на капитала на борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във