Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСАТА ИЗИГРА ПРЕМИЕРА НА ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ

Акциите от новата емисия, с която бе увеличен капиталът на високотехнологичното дружество Инвестор.Бг, ще се предлагат на фондовата борса от 7 юли. Смята се, че това е първото дружество, което го прави чрез първично предлагане на ценни книжа, тъй като нито един от неговите акционери, които в момента са около 20, не го контролира еднолично. На фондовата борса до 20 юли ще се продават 53% Инвестор.Бг, които представляват 320 хил. акции с номинал 1 лев всяка. В момента капиталът на дружеството е 280 хил. лева. Книжата ще се предлагат на търг по правилата на закрития смесен аукцион, с минимална емисионна цена от 3.30 лв. за акция. Предлагането ще стане на 11 етапа, като на първите 10 ще се продават по 32 хил. акции. Инвестиционните посредници, които ще пласират акциите, са Първа финансова брокерска къща и Карол. Според председателя на директорския борд на Инвестор.Бг Любомир Леков след реализирането на емисията акционерите на дружеството ще достигнат до 500 души. Неговите приходи за първото тримесечие на тази година възлизат на 27 хил. лв., а печалбата му за периода е 6 хил. лева. Дружеството е собственик на три сайта - investor.bg, start.bg и на tialoto.com. Основна част от средствата от увеличението на неговия капитал ще отидат за разработването на нови сайтове на компанията или за купуването на такива. Те ще предоставят най-различни ИНТЕРНЕТ-услуги. Мениджърите на Инвестор.Бг прогнозират, че няма да разпределят дивиденти чак до 2010 г., тъй като смятат дотогава да реинвестират печалбата на дружеството. Според тях ИНТЕРНЕТ-индустрията има много голям потенциал за растеж. Членът на съвета на директорите на Инвестор.Бг Алекси Андонов направи сравнение с Унгария, където за тази година се очаква приходите от ИНТЕРНЕТ-реклама да бъдат около 50 млн. лв., докато само преди шест години те са били едва 1 млн. лева. За миналата година в България приходите от подобна реклама са били на същата стойност - 1 млн. лв., но се очаква тази година те да се удвоят. Изпълнителният директор на компанията Йордан Недев бе още по-голям оптимист и заяви, че се надява до 2007 г. приходите й да достигнат 3,5 млн. лв., а делът й в ИНТЕРНЕТ-рекламата и продажбите й до 2010-а да достигнат 20 процента.На специална пресконференция изпълнителният директор на БФБ-София Георги Драйчев и вицепремиерът и министър на транспорта Николай Василев подкрепиха дружеството в това негово начинание. По този начин то показва на останалите български фирми как могат да финансират развитието на бизнеса си чрез фондовата борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във