Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Борсата демонстрира хладнокръвие

Кирил Иванов,

инвестиционен консултант

Въпреки  че  отпускарският  сезон е в своят апогей, финансовите пазари продължиха да усещат напрежението на все по-усложняващите се международни отношения. 

Развитите капиталови пазари обаче демонстрираха относителна резистентност към новинарския поток, като този път и "БФБ-София" се присъедини към тях със своето непоколебимо хладнокръвие. Най-тесният и стар борсов "лакмус" SOFIX гравитираше около оказалото се ключово ниво от 640 пункта, като дружествата, влизащи в състава му, бяха изключително несинхронизирани в представянето си.

Сред най-добре представящите се "сини чипове" се наредиха представителите на банковия сектор. Първа инвестиционна банка (ПИБ) увеличи рязко капитализацията си с над 10% само за седмица и със завидна лекота "отвя" нивото от 4 лв. за дял, като търговията с книжата на "трезора" дори удари нивото от 4.30 лв. за акция. За съжаление мощното представяне от ценова гледна точка не беше подкрепено с високи обеми. По-малкият конкурент на ПИБ - Централна кооперативна банка (ЦКБ), също успя да се възползва от "бичата" вълна, макар и в по-малка степен. Книжата на дъщерната на "Химимпорт" банка прибавиха почти 3.5% към стойността си и отново надхвърлиха нивото от 1.80 лв. за дял. Предполагаем катализатор на положителните настроения към по-ликвидните публични банки е приключилата в началото на август консолидационна сделка, при която "Банка ДСК" закупи българското подразделение на френската "Сосиете Женерал груп".

Новината, че продажбите на "Софарма" нарастват с общо 10% през юли спрямо същия месец на 2017-а, и по-конкретно 14% ръст на продажбите за износ и 3% на тези за вътрешния пазар, не успя да привлече интерес към акциите на фармацевтичната компания. Те продължиха да се разменят малко над нивото от 4 лв. за дял  при ниска за позицията ликвидност. Спад от близо 5% на седмична база регистрираха и книжата на "Монбат", които застрашително се насочиха низходящо към ключовите 8 лв. за дял.

В контраст с монтанския производител на стартерни батерии се разгърна търговията с акциите на "Доверие обединен холдинг". Бившият приватизационен фонд направи сериозен пробив в разрешаване на наболелия си проблем с дъщерното дружество, което е оператор и получател на франчайза за магазините от веригата Mr. Bricolage в България. "Доверие Капитал" АД е придобило нови 45% от акциите на "Доверие Брико" АД и вече държи 99.93% спрямо досегашните 54.93 процента. Ще припомня, че въпреки притежавания мажоритарен пакет акции от страна на "Доверие Капитал" в "Доверие Брико"  уставът на дружеството даваше право на държателите на останалите 45% да го контролират. В резултат на новината акциите на "Доверие обединен холдинг" прибавиха нови около 3% към стойността си и се разменяха по 1.80 лв. за дял.

След кратко олюляване до 57.50 лв. за акция  книжата на курортен комплекс Албена отново подновиха "пускането си" и през изминалата седмица изтриха над 6% от стойността си - до 54 лв. за дял.

Без съмнение, най-наблюдавана през изминалите няколко борсови сесии беше търговията с акциите на най-новото публично дружество на БФБ-София, а именно "Градус". Най-големият производител на птиче месо и птичи продукти в България в началото на търговията "на пода на борсата" успя да "надскочи" нивото, постигнато при първоначалното публично предлагане, удряйки 1.85 лв. за дял, но впоследствие котировките "се приземиха", "котата" на размяна проби низходящо нивото от 1.80 лв. за брой и сделки се сключваха в орбитата около 1.77 лв. за акция. След обичайното първоначално "напасване" на търсенето и предлагането по позицията предстои да наблюдаваме посоката на последващия по-дългосрочен тренд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във