Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Борсата чака проекти с добра идея

Радослава Масларска - председателя на съвета на директорите на "Елана Трейдинг"

"ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК" - 2017

От 2006 г. в. "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за "Инвестиционен посредник" и за "Управляващо дружество". На тази база отличава най-добре представилите се през годината дружества от двата сектора.

В този брой представяме поредната годишна класация за пазарното представяне на дружествата - инвестиционни посредници през 2017 година. Данните, на основата на които е направено подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от "БФБ-София" АД, използвани са и собствени изчисления на редакцията.

Класацията обхваща периода от 1 октомври 2016  до 30 септември 2017 година.

 

Пазарът на инвестиционното посредничество постепенно набираше скорост от началото на тази година. Активността растеше, дори и през летните (обикновено летаргични) месеци, а сключването на повече сделки  позволи чувствително покачване на оборотите през изминалите тримесечия. Анализаторите вече са по-смели в прогнозите си за развитието на пазара у нас. Както обикновено, те очакват институционалните инвеститори да са по-активни през четвъртото тримесечие, когато актуализират своите портфейли.

Един от видимите индикатори за това продължава да е първият български борсово търгуван фонд (ETFs, Exchange Traded Funds), който следва представянето на основния индекс - SOFIX. Това раздвижи и цените на акциите на петнадесетте компании, които са заложени в базата за изчисляването му.  

Има какво да се направи още и за възстановяване на фондовата борса. Все още малко са играчите и сключените сделки, което се отнася за покупките и за продажбите на всички видове финансови инструменти - и акции, и облигации, и компенсаторни инструменти. Търгуването на ДЦК на фондовата борса от ноември е поредна малка стъпка за активизиране на търговията на капиталовия пазар. Заедно с това до края на годината ще заработи грантовата схема за подкрепа на излизането на малките и средните предприятия на "БФБ-София".
Финансовите резултати на дружествата от последните дванадесет месеца (към 30 септември) не внесоха промени в подредбата на големите играчи на челните места в крайното класиране на в. "БАНКЕРЪ". След като петима от тях взеха точки по всички показатели, това предопредели позициите им в класацията. Други пък - като "Централна кооперативна банка", не успяха да попаднат в Топ 10 през 2017-а.

И през тази година имаше обновяване на имената в десетката на най-добрите. Мястото на напусналия банков инвестиционен посредник заеха "Загора Финакорп" и "София Интернешънъл Секюритиз", които пък присъстваха в класацията ни през някои от предишните тримесечия. Общо деветнадесет от дружествата взеха точки по отделните подреждания, а 10 от тях получиха възможност (съгласно изработените правила) да се борят за разпределението на местата в първата десетка.

Изчисленията показаха леки вътрешни размествания в тройката, която бе начело през миналата година. "Елана Трейдинг" отново бе сред номинираните по всички критерии на класацията и запази позицията си на върха. Този път фирмата от групата "Карол" направи най-голям скок, а усърдието на брокерите й я придвижи пет стъпала нагоре в подреждането. И сега двете компании си правят компания на върха. Резултатът им от по 31 точки (от 40 максимално възможни) ги направи

"Инвестиционен посредник на 2017 г."

Случилото се през годината стана причина "Капман" да се спусне няколко стъпала надолу. От ситуацията се възползва "Евро-Финанс" и дружеството успя да се върне на почетната стълбица. А там с по 29 пункта си дели третото място с "Първа ФБК".

Изминалите дванадесет месеца не бяха много успешни за банковите инвестиционни посредници. Едва двама от тях взеха точки по отделните критерии, но нито един от тях не успя да се нареди сред номинираните в крайното класиране.

През тази година интересът към борсовата търговия у нас постепенно набираше скорост, а котировките на публичните компании поразместиха фирмите в подреждането по показателя

оборот на "БФБ-София"

Но важното е, че позитивните настроения на инвеститорите месец след месец бяха в основата на повишението му. Както обикновено, представянето на банковите инвестиционни посредници е повече от скромно, а в края на септември нито един от тях не попадна сред номинираните.

Пет са дружествата, които успяха да прескочат гросмайсторската граница от 100 млн. лв., а други две са съвсем близо до нея. Фирмите от тройката на върха на почетната стълбица в края на септември 2016-а се разместиха. "Реал Финанс" сега води подреждането с оборот от 225.424 млн. лева. А преди година бе на третата позиция. "Евро-Финанс" - от групата "Еврохолд България", го  следва. По неговата сметка се водят договори на обща стойност 131.733 млн. лева. Тройката се допълва от "Първа ФБК". Брокерите му са превъртели 130.874 млн. лева.

Небанковите инвестиционни посредници "властват" през последните дванадесет месеца (към 30 септември) и по показателя

сключени сделки на "БФБ-София"

А първите шест в класирането са същите, както и преди година. Прави впечатление обаче, че всички дружества са сключили повече сделки през периода. Предимството на "Карол" е повече от очевидно и то отново е на първото място, както бе и в последните няколко годишни класации. Брокерите му са реализирали общо 53 736 контракта. "Елана Трейдинг" отново е първият му подгласник - с 24 477 сделки по сметката, а "БенчМарк финанс" е трети - с 22 457 договора.

В Топ 10 на най-добре работилите инвестиционни посредници през периода пазят местата си и трима от регионалните брокери. Пловдивският "Юг Маркет" е с най-предно класиране - с 8411 покупко-продажби. В баланса на "Загора Финакорп" от Хасково има 3105 сделки, а по сметката на варненския "Реал Финанс" са вписани2 764 договора.

През тази година българските фирми бяха доста активни в търсенето на алтернативи за свободните средства на инвеститорите. По този начин са били ангажирани единадесет от инвестиционните посредници, които са подготвяли проспекти за различен тип ценни книжа. "Евро-Финанс" е с най-много проспекти през периода. Дружеството е работило по документите на седем компании, които са акумулирали свеж капитал от фондовата борса, и по този начин оглавява подреждането по показателя

брой емисии на акции и облигации

"София Интернешънъл Секюритиз", "Първа ФБК" и "Елана Трейдинг" имат на своя сметка по три проспекта, одобрени от Комисията за финансов надзор. Само едно дружество - банков инвестиционен посредник, е имало работа по подобни документи.

Няколко са брокерите, които продължават да подпомагат и процедурите по обратно изкупуване на акции в полза на различни компании.

Електронната търговия на "БФБ-София"

продължава да печели повече привърженици. Информацията извън платформата COBOS, разработена от "БФБ-София", все още е оскъдна, поради което подреждането по този показател е малко условно. В края на септември борсовата търговия с поръчки чрез интернет през тази система намалява още и тя вече обслужва едва 247 души при 255 абонати година по-рано, показва проучването на в. "БАНКЕРЪ".

Най-активните алтернативни платформи, организирани от инвестиционни посредници, са Karoll Broker, BenchMark BG Trader, Elana BG Trader, C Trader (на "Капман") и EFOCS (на „Евро-Финанс“) и те вече са по-търсени, отколкото COBOS. Другите няколко платформи засега не обявяват данни за дейността си.

Класирането по показателя "електронна търговия" е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой сключени сделки и реализиран в тях оборот. През периода брокерите на "Бенчмарк Финанс“ са направили най-голям оборот (117.505 млн. лв.). "Карол" пък остава лидер по броя на сделките (53 878), а от "Елана Трейдинг" са работили с най-много клиенти (общо 3190). В крайна сметка дружеството от групата на "Карол" печели в подреждането на компаниите по този критерий.

 

ПОБЕДИТЕЛИТЕ

"ЕЛАНА Трейдинг" е един от първите инвестиционни посредници в България, който вече 25 години заема водеща позиция в търговията на финансовите пазари и инвестиционно банкиране и е част от една от най-старите български финансови институции - "ЕЛАНА Финансов холдинг". "ЕЛАНА Трейдинг" е ексклузивен партньор за българския пазар на американската брокерска компания Auerbach Grayson от 1998 г. насам, а е част и от брокерска мрежа в 123 страни. Дружеството е дългогодишен партньор на европейската Saxo Bank за България при предлагане на търговия на световните финансови пазари. Инвестиционният посредник предлага три платформи за електронна търговия на всички пазари:  ELANA BG Trader (за "БФБ-София"), ELANA MetaTrader (за валутна търговия), ELANA Global Trader (с най-голямото разнообразие от инструменти на над 30 борси в света и на Forex).  Анализите на компанията се публикуват от Thomson Reuters, Bloomberg, Standard & Poor’s Capital IQ, FactSet и други водещи международни информационни компании. "ЕЛАНА Трейдинг" се представлява от председателя на съвета на директорите Радослава Масларска и изпълнителния директор Момчил  Тиков.

 

Инвестиционният посредник "Карол" е небанкова институция с над 20 години история на капиталовите пазари. Основана през 1997-а, компанията е част от водещата в страната финансова група "Карол".

В партньорство със световните лидери CMC Markets (UK) и Interactive Brokers (USD) инвестиционният посредник предлага възможности за търговия с акции, облигации, компенсаторни инструменти, валута, суровини, договори и други финансови инструменти както на "БФБ-София", така и на международните капиталови пазари. Компанията осигурява корпоративни консултации и набиране на капитал чрез първично и вторично публично предлагане (IPO/SPO), дългово финансиране чрез частни и публични  облигационни емисии, както и посредничество при реализирането на търгови предложения и управление на индивидуални портфейли.

Компанията е носител на приза "Инвестиционен посредник", сключил най-голям брой сделки на "БФБ-София" за петнадесет поредни години (2002-2016 г.), трикратен победител в ежегодната класация на в. "БАНКЕРЪ" - "Инвестиционен посредник на годината" (2006-2008 г.), както и двукратен носител на специалната ни награда за инвестиционен посредник с най-голям принос за развитието на българския капиталов пазар (2012 г. и 2015 г.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във