Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОНОВЕТЕ ЧЕРПЯТ СИЛИ ОТ ТЪРГОВЕ

През изминалата седмица събитията на компенсаторния сегмент се развиха точно според прогнозите на анализаторите. След приключване на търга за продажбата на държавния дял от БТК реституционните книжа поевтиняха рязко, без да намират сериозна подкрепа. В няколко поредни сесии цените им бележеха максимално възможния дневен спад от 15%, докато накрая търсенето и предлагането се консолидираха около нивата 0.50-0.52 лв. за лев номинал. Нямаше особено много желаещи да продават на новите, близо два пъти по-ниски цени, и това обяснява до голяма степен защо бяха изтъргувани малки обеми. Инвестиционните бонове последваха съдбата на компенсаторките и поевтиняха рязко до минималната цена от 27.87%, която бе постигната във вторник (1 февруари). През следващите няколко дни цените на боновете се повишиха до краткосрочното равновесно ниво от 35 процента. Приватизационните книжа почерпиха сила от публикувания списък с 19 дружества, чиито дялове АП ще предложи на осмия неприсъствен публичен търг. От тях десет ще се продават срещу непарични платежни средства (компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове), а девет - срещу пари. По минимални цени за покупката на тези дялове ще са нужни 763 092 лв. непарични средства с номинал и 880 328 лева. В самия край на седмицата АП оповести и намерението си да предложи акции от 181 дружества на десетия централизиран публичен търг (ЦПТ), който ще се проведе на БФБ-София. Дяловете в 25 фирми ще се предлагат срещу непарични платежни средства, на 147 - срещу пари, а за книжата на девет дружества се предвижда комбинирано плащане. Очаквам предложените пакети от дялове да окажат макар и краткосрочна подкрепа на по-евтината алтернатива за плащане - инвестиционните бонове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във