Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БНБ ВЕЧЕ КУПУВА И ПРОДАВА ПО ЕДИН КУРС

Със свое решение от 3 юни 2004 г. управителният съвет на Българска народна банка прекрати прилагането на действащата досега комисиона (виж точната формулировка в чл.30 от Закона за БНБ) от 0.5 на сто върху всички безналични операции осъществявани от нея при продажбите на евро срещу левове. Решението ще влезе в сила от 7 юни.Фиксингът, който Централната банка определи спрямо еврото, е 1.95583 лв. за едно евро. Досега БНБ купуваше еврото срещу 1.94605 лв., т.нар. долен фиксинг, и го продаваше за 1.95583 лева. С това свое решение БНБ на практика премахна долния фиксинг и се ангажира отсега нататък да прилага единствено курс 1.95583 лв. за едно евро, когато купува или когато продава евро при безналични операции. Решението на БНБ ще повлияе най-вече на междубанковия паричен пазар. При нужда от свеж левов ресурс банките ще могат още през същия работен ден да превалутират нужното количество еврови активи в левови. Но по-същественото е, че след време, при излишък от левови авоари по сметка в БНБ, те отново ще могат да се сдобият с евро, и то при същия разменен фиксиран курс от 1.95583 лв. за едно евро. Така с премахването на валутния марж банките ще свеждат до нула загубите си от обмяната на една валута с друга, а българският лев ще стои по-здраво отвсякога към еврото. Това свеждане до нула на курсовите разлики (разбирай печалби/загуби за юридическите лица, на които по един или друг повод им се налага да търгуват евро срещу левове), ще е огромно облекчение за тях. Лихвените проценти по най-търгуваните на междубанковия паричен пазар еднодневни депозити през изминалата седмица рязко се понижиха, но по причини, различни от споменатата по-горе. При отделни сделки те достигнаха 0.5% на годишна база, след като в средата на май бяха 5%, в резултат на стартиралата процедура по поетапното пренасочване на бюджетните средства от сметки в търговските банки към единната бюджетна сметка, поддържана единствено и само в БНБ. Среднодневните салда по левовите сметки на базираните у нас търговски банки в БНБ през изминалите пет работни дни се задържаха на абсолютно стабилното ниво от 330 млн. лева. Този факт подсказва, че паричните потоци между банките и хазната са напълно балансирани. Така натрупаните свръхрезерви през поредния едномесечен период за поддържане на ЗМР-та, който изтече на 3 юни, станаха излишни. Именно пласирането на тези натрупани левови резерви, а не вливането на свежи пари в банковата система доведе до драстичното понижаване на овърнайт лихвите. В понеделник, първия работен ден от изминалата седмица, лихвите по еднодневните депозити все още бяха около 1.3%, но на годишна база. В края на седмицата овърнайт лихвите се понижиха до споменатите вече 0.5 % на годишна база. Едноседмичните депозити се договаряха при 3%, а едномесечните при близо 5% годишна лихва. Банковата общност очаква през следващата работна седмица от хазната към нея да постъпят около 100 млн. лв., предназначени за изплащане на пенсии. Общата сума по това разходно за бюджета перо, благодарение на което левовата ликвидност в банковата система периодично чувствително се подобрява, вече е 290 млн. лева. Тя е по-голяма от досега получаваните общо 273 млн. лв., като завишението от близо 17 млн. лв. се дължи на обявеното от правителството увеличение на пенсиите със средно 6.2 процента. Допълнително успокоение в редиците на дилърите на паричния пазар внесе и фактът, че тези от тях, които имат евро по сметка, могат бързо да ги обърнат в левове. Ето защо очакванията за междубанковия паричен пазар са за балансирана и активна търговия с левов ресурс при нива от около 2% на годишна база, на каквито се договарят и депозитите в евро на международните финансови пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във