Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЛОКОВИ СДЕЛКИ ФОРСИРАХА БОРСОВИТЕ ОБОРОТИ

Оборотите на фондовата борса надскочиха и най-смелите очаквания - само пет от блоковите сделки, сключени през седмицата, надхвърлиха 55 млн. лева. Впечатляващият резултат се дължи главно на смяната на собствеността върху столичния хотел Шератон София Балкан АД. Но транзакцията, която изненада участниците на пазара, беше поредната смяна на притежателя на пакета от 1.72 млн. акции, или 12.7% от капитала на бургаската рафинерия ЛУКойл Нефтохим. Досега го държеше кипърската офшорка Класман ентърпрайсис. Най-вероятно става въпрос за операции с близки до мажоритарния собственик на комбината ЛУКойл България компании. Брокерите обаче предполагат, че е възможно книжата този път да са отишли директно при основния акционер. Ако това е така, делът му в дружеството ще скочи от 58 на 71 процента. Дали това е така, ще се разбере още през следващата седмица, когато Централният депозитар трябва да обяви новия собственик на изтъргуваните 1.72 млн. акции. Операцията показа също, че ЛУКойл България има нов фаворит сред инвестиционните посредници. Това е пловдивското дружество Юг маркет, осъществило транзакцията в четвъртък. Досега големите сделки с книжа на бургаската петролна рафинерия минаваха през тамошния посредник Фар. Заради нередовност на документите при сключване на договори обаче бе отнет лицензът на неговия брокер Васил Батов. Така Фар остана без представител на борсата и затова достъпът му до търговията бе временно прекратен. За разлика от котировките на ЛУКойл Нефтохим, книжата на Слънчев бряг АД отново обраха точките. Седмичното им поскъпване е близо 12%, като в сряда стигнаха тавана си от 25 лв. за акция. След това те претърпяха лека корекция надолу, но сигурно още през следващата седмица ще си възстановят позициите. Допълнителен оптимизъм у спекулантите възбудиха предстоящите търгове за земи, собственост на Слънчев бряг АД, чиято начална цена е общо 3 млн. щ. долара (подробности - на стр. 16). Печалбата на дружеството от тези сделки, ако завършат успешно, ще надмине по 3 лв. за акция. Изчисленията показват, че дивидентът, който ще разпредели компанията догодина, почти ще достигне тазгодишния от 11 лв. за акция. Или цената на книжата на Слънчев бряг АД е приблизително равна на сумата, която ще получат акционерите от дивиденти само за две години. А като се прибави и ликвидационната стойност, която ще се получи, ако бъде избрана ликвидацията, а не приватизацията, печалбата за инвеститорите, купуващи книжа дори и на тези цени, изглежда привлекателна. Проблем може да възникне от факта, че през последните месеци, изглежда, са вложени повече пари в инфраструктурата на курорта от предвидените за годината 11 млн. лева. Те автоматично намаляват ликвидните активи на Слънчев бряг АД, което пък създава потенциална опасност ликвидационният дял да намалее. Още по-голям скок отбелязаха акциите на Слънчев бряг холдинг. Най-високата им стойност през седмицата - 4.50 лв., бе достигната в сряда. Според брокери обаче, сделките през седмицата са били предварително уговорени и само са регистрирани на борсата. Въпреки това ръстът е реален, защото бързо повишиха стойността си и анонсите за покупка на книжа от холдинга. В края на периода те достигнаха 3.90 лв. за бройка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във