Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЛЯСЪКЪТ НА ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ ПОТЪМНЯВА

Цените на българските еврооблигации се понижиха слабо. Крайни клиенти продължават да проявяват интерес към тях, но търговията беше сравнително слаба. Книжата се купуваха на цени между 101.15-101.25 евро и се продаваха по цени 101.65-101.75 евро. В пресата отново се появиха изказвания на финансовия заместник-министър Красимир Катев за предстоящо емитиране на нова емисия еврооблигации или на допълнително количество от вече продаваната емисия. Но все още не е обявено решение за подобни действия на МФ или конкретни параметри на евентуалната емисия. Напълно е възможно през 2002 г. изобщо да няма такава. Очаква се засега цените да се задържат на тези нива при умерен интерес от страна на инвеститорите. През изминалата седмица отново не бяха сключени сделки с облигации на община София.Община Пловдив и община Варна обявиха своите намерения за емитиране на облигации, но засега не са оповестили конкретните им параметри.Ипотечните облигации също нямаха особен късмет на борсата - нямаше сделки с тях поради липса на предлагане.Очаква се през пролетта на пазара да се появят ипотечни облигации, издадени от Банка ДСК, деноминирани в левове, и втора емисия ипотечни облигации на Българо-американска кредитна банка, деноминирани във валута. Търговията със ЗУНК облигации през изминалата седмица беше изключително слаба. Бяха регистрирани сделки едва за 125 000 долара. Цената се задържа непроменена през цялата седмица, като цените купува се движиха в интервала 79.25-79.50, а цените продава в интервала 80.25-80.50 за 100 долара номинал. Министерството на финансите обяви подписка за замяна на ЗУНК облигации, деноминирани в долари, със ЗУНК облигации, деноминирани в евро. Замяната ще се извърши по усреднен фиксинг, изчислен за периода между 5 и 25 февруари. Крайният срок за заявки е 25 февруари, а самото превалутиране ще се извърши на 1 март.Очакваме да има интерес към замяната на ЗУНК облигации, като повечето участници на пазара вероятно ще изчакат крайния срок, за да са наясно с курса на превалутиране. Вероятно търговията със ЗУНК облигации ще остане слаба до 1 март. Цените на българските облигации по външния дълг останаха на приблизително същите нива, на които се търгуваха и предишната седмица, като през периода не отбелязаха някакво съществено движение. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха на нива 86.25-87.00, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 86.375-87.25 и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 88.625-89.25. През следващата седмица не очакваме съществена промяна в цените на облигациите по външния дълг. Възможно е цените да се повишат слабо с около 0.25 базисни пункта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във