Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Бизнесът расте с пари от акции

Приходите от продажби на "Чайкафарма" на европейския пазар са сравнително малки, защото фирмата е в процес на регистрация на продуктите си.

Макар че "БФБ-София" не е в особено цветущо състояние, тя  все още дава възможност на компаниите да акумулират парични средства, с които да подкрепят свои  вложения в модернизация на предприятията или за нови проекти. Някои от фирмите проявяват повече смелост и отново търсят начини за разрастване и разширяване на дейността си, а един от начините за това е издаването на нови акции. Разбира се, всяка компания има свои  основания да търси увеличаване на капитала си, макар понякога то да е свързано с намаляване на контрола върху дружеството, но пък й  дава възможности за привличане на стратегически инвеститор, ако се наложи. Всяка такава промяна може да е основана на необходимостта от постъпване във фирмата на допълнителни средства за разрастване на стопанската й  дейност или на нуждата от пари за преодоляване на финансови затруднения, в това число и изплащане на данъци, заеми, лихви по облигационни емисии и други събития от този род.

През изминалата година инвеститорите подкрепиха бизнес плановете на единадесет български публични компании със 198 094 199 лв., получени от увеличения на капитала през фондовата борса, показва проучване на в."БАНКЕРЪ". Заради щедростта на пазарните играчи сумата е рекордна за последните девет години.

През първото полугодие на тази година четири публични компании са направили опит да "развълнуват" инвеститорите с планове за разрастване. Урожаят за тях обаче е повече от богат, след като успяха да привлекат 146.535 млн. лв. чрез различен вид увеличение на капитала - със собствени средства, с издаване на права или чрез конвертиране на облигации.

Най-голям дял от тях се пада на "Еврохолд България" АД -  то  успя да привлече от борсата общо 47 034 780 лева. Така капиталът му  е увеличен на 197 525 600 лева. Инвестиционният портфейл на компанията, която оперира на Балканите, включва дъщерни дружества, извършващи дейности в четири направления - финансови услуги, продажба на автомобили, лизинг и застраховане. Взаимно допълващите се дейности предоставят  значителни възможности за бързо нарастване на пазарните дялове на компаниите в холдинговата структура, оптимизиране на разходите, засилване на конкурентоспособността и в резултат на това - повишаване на печалбата на "Еврохолд".

"Индустриален холдинг България" АД  също увеличи капитала си с 30 млн. лв. - чрез конвертиране на облигации. Седем облигационери заявиха желание да преобразуват 300 хил. дългови книжа с номинална стойност 100 лв. в 30 млн. поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност  по 1 лв. всяка, за да увеличат капитала на бившия приватизационен фонд от 77 400 643  на 107 400 643 лв., разпределен в същия брой ценни книжа.

"Индустриален холдинг България" управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията - в морски транспорт, кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене. Компанията е една от първите публични дружества и е една от първите, чиито акции са регистрирани за търговия на официален пазар на "БФБ-София" в най-новата история на капиталовия пазар в България - от август 1998-а.

През следващите години нови капиталови разходи в рамките на групата ще могат да се направят в случаите на финансиране на нови или развитие на започнали проекти на холдинга и на дъщерни дружества, уточняват от компанията. Например във връзка с разширението на пристанищния терминал в Бургас, при сключване на договори за покупка на кораби,  инвестиране в "Одесос ПБМ" и други. При нужда компанията ще продължи текущо да финансира развитието на предприятията от групата.

В резултат на увеличението на капитала в "Елана Агрокредит" АД постъпиха 19 500 275 лв., като в предлагането участваха институционални и индивидуални инвеститори, а сред тях има и голям брой нови акционери. Акумулираните средства ще бъдат използвани за развитие на основната дейност на дружеството - лизинг на земеделска земя и финансиране за оборотни средства на стопаните. След увеличението капиталът  на дружеството е в размер на 36 629 925 лева. До края на март то е инвестирало 64 млн. лв. в договори за лизинг за покупка на земеделска земя. Отпуснати са кредити за оборотни средства за 8.5 млн. лв. за стопанската 2017/2018 година. До края на февруари дружеството е финансирало закупуването на земи с обща площ от 78 хил. декара.

Успешният бизнес модел и добрите финансови резултати позволиха на едно от публичните дружества да увеличи капитала си със собствени средства от акумулирани печалби от дейността. За поредна година това направи варненската фирма "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД - София. Акционерите й заделиха 7.9 млн. лв. от печалбата за миналата година, а с добавените средства капиталът й набъбна до 72.200 млн. лева. Процедурата се превръща в практика за компанията през последните години. За трета поредна година обаче не се разпределя и  дивидент. От печалбата за 2014 г. за тази цел бяха отделени 35 хил. лв., като тогава капиталът беше увеличен с 6.1 млн. лева.

Във фирмената каса на производителя на пилешко месо "Градус" АД влязоха 81 млн. лв. след първичното публично предлагане (IPO). Цената беше 1.8 лв. за една акция. Половината от парите ще се използват за инвестиции, а другите  отиват при досегашните акционери, които се разделиха с част от дяловете си - братята Иван и Лука Ангелови. Фирмата има планове да придобие български производители на колбаси. Друго намерение на "Градус" е да започне производството на жълти (домашни) пилета. В бизнесплановете е и навлизането в "ХоРеКа" сектора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във