Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЕЗМИТНИТЕ ЗОНИ ОСТАНАХА В ЗОНАТА НА ЗДРАЧА

ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ВАСИЛЕВ ГЛАСИ ИКОНОМИЧЕСКИТЕЕдин от хитовете в икономическата стратегия на вицепремиера и министър на икономиката Николай Василев е създаването на икономически зони в България. Лансирането им започна още в предизборната програма на НДСВ. Днес, година и половина по-късно, е разработен и специален законопроект, който да въплъти идеята.Първоообразът на цялото начинание е свободната зона Шанън - Ирландия, създадена през петдесетте години на миналия век. Според публикации в британската преса, днес тя реализира над 30% от експорта на Ирландия, на територията й работят 8000 души, а годишният й оборот възлиза на 2.3 млрд. щ. долара. Подготвеният от икономическото министерство проект предвижда българските й еквиваленти да бъдат обособени части на територията на страната, в които ще се насърчават инвестициите на български и чуждестранни физически и юридически лица. Дотук добре, но по стара българска традиция, за да се изгради нещо ново, изглежда ще бъде разрушено постигнатото до този момент. Не може да не прави впечатление, че в наименованието на бъдещия нормативен документ е пропуснато определението свободниУмишлено или не, властта и този път няма да уреди законово положението на шестте свободни безмитни зони у нас, чиято дейност се регулира от архаичния указ 2242 на някогашния Държавен съвет. Този архаичен вече документ предвижда внасяните от чужбина и изнасяните от безмитните зони стоки да се освобождават от мита, а разплащанията да се извършват в конвертируема валута. Както се вижда, по една странна случайност замисълът е същият, както и при зоните на новото време - да се привличат чуждестранни инвестиции. Първите ни безмитни зони се появяват в края на 80-те години в Русе, Видин, Бургас, Пловдив, Драгоман и Свиленград и започват да носят немалки печалби. Построени са около 60 000 кв. м складова площ и са разкрити над 1000 работни места. Малко по-късно обаче ги сполетяваистинска законова гилотинаПравителството Беров посегна към данъчната ножица и оряза преференциите за компаниите, работещи там. Дотогава те бяха освободени от данък върху печалбата за първите пет години, а след това трябваше да плащат само 30% от дължимия налог. Кабинетът Костов пък лиши зоните от възможността временно да съхраняват акцизни стоки като алкохол и цигари с мотива, че така ограничава контрабандата. Председателят на Асоциацията на безмитните зони Василий Скрипка не пропусна да отбележи и че забраната български физически и юридически лица да извършват дейност в безмитните зони карало нашите фирми да регистрират офшорни компании, за да инвестират в собствената си страна.Но най-сериозен удар върху дейността на зоните нанесе приетият през 1998 г. (по европейски модел) Закон за митниците, който на практика ги приравни по статут със свободните складове под митнически контрол. Всичко това, разбира се, накара инвеститорите да си вземат шапките и бизнеса и масово да се изнесат към съседните нам държави.Независимо от периодично повдигания въпрос за необходимостта от нов закон за безмитните зони, ето че и проектът Василев открито ги пренебрегна. Фактът, че те са под надзора на Министерството на финансите, едва ли е достатъчно оправдание.Надежда някаквавсе пак има. Работна група под председателството на заместник-министъра на финансите Гати Ал Джебури, обединяваща представители на данъчната администрация, митниците и бизнеса, предстои да си каже тежката дума за бъдещето на тези зони. Основната въпросителна е доколко съществуването им е съвместимо със стремежа ни към членство в Европейския съюз. По мнението на Анелия Ангелова, ръководител на групата за преговорите по глава 25-а - Митнически съюз, България е хармонизирала напълно митническото си законодателство с европейското и бъдещето на зоните, ако те отговарят на изискванията на Евросъюза, не би следвало да се поставя под съмнение. Справка с митническия кодекс на ЕС показва, че в него се говори за свободни зони и свободни складове, но липсва думата безмитни. По този повод Василий Скрипка, който освен председател на асоциацията е и прокурист на безмитната зона в Бургас, коментира за в. БАНКЕРЪ, че с инфраструктурата, с която сега разполагат тези територии, на един следващ етап те спокойно биха могли да прераснат в свободни зони или технологични паркове. За пример Скрипка посочи Чехия и Полша, които са в първата вълна на разширяване на ЕС, но са си извоювали пред Европейската комисия правото на защита на направените вече инвестиции в техните безмитни зони.Следвайки европейските тенденции, в законопроекта на икономическото министерство липсва какъвто и да е намек за митнически преференции. Предложението е инвеститорите в новите икономически зони да заплащат най-ниския размер данъци, определени в Закона за корпоративното подоходно облагане, независимо от условията, предвидени за неговото прилагане.Експерти на Агенция Митници смятат, че ако текстовете останат в сегашния си вид, то за въпросните инвеститори ще се прилага общият ред на Закона за митниците. Тоест при внос на машини и съоръжения в бъдещите икономически зони те ще си плащат 20% ДДС, както всеки редови търговец. При това положение единственият вариант за тях да избегнат тежки плащания по импорта си е да вписват стоката като временен внос. Проблемът в случая е, че тя трябва да се реекспортира най-късно до 24 месеца от влизането й на територията на България и едва ли читав бизнесмен ще се заеме за наш кеф да си играе на такива въртележки. Да не говорим, че при внос на машини извън Европейския съюз, примерно от Япония, на общо основание ще се плащат и митата. Служители от отдел Режими и процедури в митниците изтъкват, че подобно неудобство би могло да отпадне, ако идеята на Николай Василев се обедини с тази за безмитните зони, тъй като и те, и свободните складове са изрично споменати в митническия закон. Другият начин е нормативният документ да бъде прекрояван.Доста спорове сред специалистите предизвиква и набелязаниятпраг от 5 млн. евро за инвестициите в икономическите зони. В началото на този месец директорът на Световната асоциация на свободните зони Робърт Хейуд участва в семинар по темата във Варна и откровено отбеляза, че тази сума му се вижда твърде висока за българските стандарти. Хейуд препоръча при гласуването на законопроекта в парламента да се наблегне на изискването към инвеститорите за разкриването на определен брой работни места. Междувременно, докато умните се наумуват, за безмитните зони става все по-трудно да оцеляват. Директорът на Свободна безмитна зона Русе АД Йордан Казаков заяви за БАНКЕРЪ, че след влизането в сила на Закона за митниците голяма част от складовите им помещения пустеят. Подобно е и положението в Бургас, където управата дори прилага оздравителна програма. Ефектът от нея е отчетената за деветмесечието печалба от... 40 хил. лева. Около най-голямата ни безмитна зона от шестте - тази в Пловдив, пък вече втори месец се вихрят политически и съдебни спорове. Царски депутати от втория по големина български град се усъмниха в легитимността на шефа й Александър Николов, който е и общински съветник от СДС, и се опитват да го отстранят по съдебен ред. В крайна сметка изгледите безмитните зони да излязат от зоната на здрача изглеждат нищожни. Ще видим какви инвестиции ще ни донесат икономическите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във