Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Без вълнения на дълговите пазари

Николай М. Ваньов, CFA

Финансов експерт

 

Относително спокойно премина седмицата за международните пазари на държавен дълг. Ниската ликвидност и ваканционната настройка дадоха своето отражение върху леко завишената степен на колебания в рамките на пазарните сесии, приключващи с ниски седмични промени.

Пазарите в САЩ бяха под влиянието на  разнопосочни събития. Поскъпването на фондовите борси бе реакцията към  подновените страхове от търговски войни и на изострянето на отношенията между Америка и Турция, между  Вашингтон и Москва. Общият ефект върху щатските ДЦК бяха минимални ценови промени, а  доходността на десетгодишните облигации постигна ръст от едва една базисна точка - до 2.96 процента. Рекордният номинал, предложен  на аукциона на книжата с такава  срочност в сряда (8 август), също не оказа сериозно влияние върху доходите. Поне засега ключовите нива от 3% остават най-непосредствената цел на анализатори и инвеститори. Тяхното преодоляване, особено в месец с ниска ликвидност, какъвто е  август, може да се окаже ключово за развитието на пазарите в средносрочен план.

В еврозоната движенията също не бяха сериозни в нито една  посока. Немските десетгодишни облигации изглеждат несигурни при нива на доход над 0.40 процента. Въпреки  че повечето пазарни участници остават на мнение, че дългосрочната цел е около 1%, експерти на "Голдмън Сакс" предупредиха, че заради популисткото правителство в Италия,  нестабилните макроикономически данни от валутния съюз, както и далеч по-мекия тон на Европейската централна банка за паричната политика, не предвещават добро бъдеще за мечките на пазара на германския дълг с десет години срок до падежа. Годишната му доходност отбеляза седмичен спад от 1.5 базисни точки - до 0.39 процента. Сходните по срочност френски ДЦК се търгуваха при доход до падежа от 0.722% и седмично понижение от 1.4 базисни точки.

В периферията на еврозоната ситуацията бе също толкова спокойна, колкото и в ядрото. Доходността на италианския десетгодишен дълг остана с минимална седмична промяна от 1.5 базисни точки - до 2.906 процента. Някои анализатори отбелязаха прекаленото спокойствие при италианските ДЦК, особено на фона на предстоящите през септември ревизии на кредитния рейтинг на страната, както и обсъждане на бюджета, в което новото популистко правителство за първи път трябва да материализира целите и обещанията си. Спокойствието в периферията важеше с пълна сила и за испанския дълг, чиято десетгодишна доходност отбеляза седмичен спад от 1.9 базисни точки до 1.40 процента.

BREXIT пък бе основният въпрос, задаван във Великобритания. След като плановете за излизане от Европейския съюз без сделка стават все по-сериозни, през седмицата станахме свидетели на сериозни разпродажби на британския паунд, който бе най-губещата от основните валути. Интересът към десетгодишните английски облигации не се повиши особено и отбеляза седмичен спад от едва 1.9 базисни точки - до 1.309 процента.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във