Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКОВИТЕ ТРЕЗОРИ ПРЕЛЯХА ОТ ЛЕВОВЕ

Пазарното колело се превъртя и купонът отново тръгна. В началото на 2000 г. банковата ни система в буквалния смисъл преля от левове. Същата бе ситуацията и през януари 2001 година. В момента сметките на търговските банки в БНБ отново пращят от пари. Защо се получава така, че винаги в началото на годината левовите сметки на банките се препълват? Обикновено в края на всяка година и по-точно в края на декември бюджетът изтегля левовия ресурс от финансовите институции. Именно тогава се получава временен вакуум в ликвидността на междубанковия пазар. Левовете стават дефицитна стока и цената на еднодневните депозитни сделки скача до небето. Нека да си припомним, че преди месец лихвите отскочиха до 25 процента. В първите дни на Новата година хазната бърза да захрани сметките си в търговските банки, за да може да осъществява всекидневните си разплащания. По същото време, както и през всички останали месеци от годината, допълнително се превеждат средства за изплащане на пенсии и на социални помощи. На 2 януари Министерството на финансите преведе по сметки на банките левовата равностойност на дължимите от държавата лихви и главници по ЗУНК-облигациите. В резултат на това в самия край на годината левовата маса в банковата система се стопява до около 300 млн. лв., а в началото на следващата набъбва до 700 млн. лева. Докато търговските банки поддържат среднодневно по сметки в БНБ 380 млн. лв., необходими им за текущи разплащания и за поддържане на изискуемите минимални задължителни резерви. Всяко отклонение от тази сума води до понижаване или повишаване на цената на левовия ресурс. През януари 2000 г. например овърнайт депозитите се търгуваха средно срещу 0.81% на годишна база. Година по-късно системата е разполагала с 500 млн. лв., които са се търгували на междубанковия пазар при средно 0.68 процента. От началото на тази година банките разполагат среднодневно с 630 млн. лв. и лихвените нива по еднодневните депозити отново са под един процент. В началото на изминалата работна седмица овърнайт сделките се сключваха дори при 0.5 процента. След плащането на данък печалба и данъка към общините, което става към 15-ата дата от месеца, свободните левове в системата намаляха и цената им се повиши. В края на периода еднодневните депозити се харчеха вече срещу 1.5 процента. Среднодневните обеми, разменени на паричния пазар през цялата седмица, останаха твърде високи за сезона. Докато през януари 2000 г. са се търгували всекидневно едва 20 млн. лв., през изминалите пет работни дни търгуваните обеми не паднаха под 100 млн. лева. При зашеметяващ успех Министерството на финансите продаде на 14 януари първата порция от седемгодишна емисия ценни книжа. За предложеното количество от 30 млн. лв. номинал се състезаваха поръчки за 106.3 млн. лева. Така облигациите с купон от 7.5% се продадоха при средна годишна доходност от 7.41 процента. За отбелязване е, че в календара си министерството предварително бе отредило за този аукцион 20 млн. лева. Общата сума на емисията трябва да бъде от едва 70 млн. лв. и трябваше да се пласира на четири аукциона, провеждани през януари, февруари, април и май. Финансовото ведомство се ориентира много добре в променената обстановка и възползвайки се от моментната свръхликвидност на банките, продаде не 20 млн. лв., а 30 млн. лв. от тях, като в същото време е поръчало на БНБ да проведе на 21 януари извънреден търг, на който се предлагат отново 30 млн. лв. номинал от същата емисия. При успех, който изглежда сигурен, ще бъдат реализирани 6/7 от предвиденото количество. Предполагам, че общата сума на емисията ще бъде завишена и на следващите, вече редовни аукциони ще се предлагат номинали, съобразени с временното състояние на паричния пазар. През декември 2001 г. бяха проведени два извънредни аукциона за продажба на седемгодишна емисия книжа. Беше достигната средна годишна доходност съответно от 8.37 и 7.84 процента. Сегашните 7.41% доход са напълно пазарни и вероятно ще се запазят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във