Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКОВИТЕ ОБЛИГАЦИИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРЕДИЗВИКВАТ ИНТЕРЕС

Цените на българските облигации по външния дълг се определяха основно от движението на лихвените нива по еврото и щатския долар. Рисковата надбавка, на която се търгуват книжата, остана непроменена през седмицата. Търговията с еврооблигациите беше умерена, като цените реализираха известно понижение. Най-слабо беше то при най-кратката емисия с падеж 2007 г., чиято цена падна с около 5 евроцента и приключи търговията на нива от 108.60 - 108.85 евро. Дълговите книжа с падеж 2013 г. се понижиха с около 20 евроцента и в края на периода се котираха при цени между 125.25-125.65 евро. Цените на глобалните облигации с падеж 2015 г. останаха без промяна на нива между 126.00-126.50 щ. долара.Българските брейди облигации с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се търгуваха по-слабо в сравнение с изминалите две седмици. В средата на периода на пазара се появиха продавачи и цените се понижиха слабо до 100.50-100.65 щ. долара. До края на седмицата цените се задържаха на тези нива, а търговията беше умерена.От външните корпоративни облигации най-активно се търгуваха книжата на Първа инвестиционна банка. Котировките се повишиха до 103.75-104.25 евро, като цена купува достигна до 103.95 евро. Търсенето при тях беше изцяло от външни инвеститори. Облигациите на МобилТел се задържаха без промяна на нива между 105.50-106.00 евро, а облигациите на Европейската инвестиционна банка се понижиха слабо до 104.50-105.10 лева. Интересът към инвестиции в ипотечни и корпоративни банкови облигации продължава да е висок. Акумулираните средства в пенсионните и инвестиционните дружества определено допринасят за развитието на вторичната търговия с тези инструменти. На борсата бяха изтъргувани облигации от втората емисия на ЮНИОНБАНК с номинал от 114 хил. евро и доходност между 6.30 и 6.60%, на Първа инвестиционна банка с номинал 360 хил. евро и доходност от 5.95%, на ПроКредит банк с номинал 1 млн. лв. и доходност между 5.25 и 5.30%, на СИБАНК с номинал 35 хил. евро и доходност от 6.65%, на РАЙФАЙЗЕНБАНК (България) с номинал 152 хил. щ. долара и доходност от 4.15% и облигации на ТЕКСИМБАНК с номинал 30 хил. евро и доходност от 7.00 процента.Известно раздвижване имаше и при вътрешните еврови емисии. На пазара се появи търсене предимно от страна на институционални инвеститори, но поради слабото предлагане реално изтъргуваните обеми бяха малки. Цените купува достигнаха до ниво от 110.25 евро за по-краткосрочните облигации с падеж 2010 г., а при 15-годишните дългови книжа се задържаха без промяна - 111.50-112.50 евро.Пазарът при ЗУНК-облигациите почти замря. Няма ясно изразен интерес за покупка или продажба по време на настоящата подписка за замяна на доларовите ЗУНК-облигации за деноминирани в евро, която ще приключи на 28 февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във