Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Банковите акции - в режим на изчакване

Новата кредитна карта Evolve бе представена от Ваня Манова - мениджър на Mastercard за България и Македония, Севдалина Василева - изпълнителен директор и член на УС на Fibank (в средата) и Симеон Илиев - изпълнителен директор на "Дайнърс клуб България".

Пореден труден месец преживяха играчите на "БФБ-София" - и през септември те продължиха да търсят баланса между желанието за повече сделки и печалби, но и със страховете си от ниските цени и ликвидност. Отпускарското настроение като че ли все още владее фондовата борса, а и по-малкото търговски сесии допринесоха за епизодичните сделки, и то с малко на брой компании. Оборотът остава скромен, а очакваните знаци за повишаваща се активност не се усетиха. Представените консолидирани счетоводни отчети за второто тримесечие не успяха да разсеят скуката. Така че борсовите индекси без никакво усилие очертават посоката надолу, която следват от месец май насам. Измерителят на сините чипове стабилно гони най-ниското си ниво на затваряне от година насам. През септември SOFIX също се понижи - с 1.18%, до 624.39 пункта. Осем от компаниите в базата за изчисляване на индекса му "помогнаха", като се подредиха сред губещите в борсовата търговия. И измерителите BGBX 40 и BG TR30 са се понижили, а само BGREIT регистрира ръст.

За пореден месец  публичните банки също следват тази негативна тенденция на "БФБ-София". През повечето борсови сесии акциите им се препънаха в нежеланието на пазарните играчи да търгуват с тях. Губейки стойност, котировките на книжата на тези дружества останаха под тези от август. Логично при това положение понижението в цените сви и пазарната капитализация на Централна кооперативна банка и Българо-американска банка. В същото време високите котировки в края на месеца малко подобриха  оценките за Първа инвестиционна банка и за ТЕКСИМБАНК, но това едва ли е повод за особено задоволство.

В осемнадесетте борсови дни на септември инвеститорите изтъргуваха 628 810 банкови акции, което е почти двойно по-малко спрямо август. Тогава обаче бяха  прехвърлени  няколко по-големи пакети от тези книжа.

Акциите на

Централна кооперативна банка

поевтиняха още през септември, като следваха тенденцията от август. Котировките се свиха в още по-тесни граници, но заедно с това двете гранични цени се смъкнаха до по-ниско равновесно ниво. Случващото се донякъде бе подкрепено и от изнесените финансово-счетоводни данни. Консолидираната нетна печалба на Централна кооперативна банка (ЦКБ) е в размер на на 14.5 млн. лв. за полугодието на тази година. За сравнение, през същия период на миналата година положителният финансов резултат бил 17.49 млн. лева. Банковата група включва (на консолидирана основа)  "ЦКБ" АД и контролираните от нея дъщерни дружества - Централна кооперативна банка - Скопие (87.35% от капитала й), УД "ЦКБ асет мениджмънт" ЕАД, ЗАО "ИК Банк" - Казан, Република Татарстан (Руска федерация) (86.273% от книжата с право на глас). Най-съществен спад има при консолидираните приходи от лихви по кредити на ЦКБ, като негативният ефект се компенсира донякъде от намалелите разходи за лихви по депозити.

Лъкатушенето в настроенията на борсовите играчи, а оттам и на котировките  доведе до загуба на стойност. Книжата на Централна кооперативна банка се "гмурнаха"  под 1.7 лв. за един брой за първи път от юли насам. Така на 12 септември акциите на кредитната институция опряха в месечното дъно от 1.673 лева. През август най-ниската платена цена за една акция на банката от групата "Химимпорт" беше 1.7184 лева.

През втората половина на месеца цените очертаха един плавен ръст нагоре, а инвеститорите вече бяха готови да извадят и по 1.7479 лв., за да имат от тези книжа в портфейла си. Тази котировка така и си остана най-високата за септември. Тя обаче е с пет стотинки под върховата стойност през август.

Оптимизмът на борсовите играчи по отношение на акциите на ЦКБ стигна дотук. Търговията в следващите сесии "приземи" котировките, които леко паднаха надолу. Цената от 1.7159 лв. в последната борсова сесия "затвори" мечтите на акционерите. А тъй като тя е с една стотинка под стойността от края на август, това смъкна пазарната оценка на банката с 1.39% до 194.161 млн. лева.  

Книжата на ЦКБ обаче отново са сред най-ликвидните на "БФБ-София". И резултатът от това са 613 686 продадени акции, но през август 1 483 407 броя смениха собственика си. Спадът на цените тогава принуди някои борсови играчи да се освободят от притежаваните книжа.

Инвеститорите погледнаха с умерен оптимизъм към акциите на

Първа инвестиционна банка

която за втори пореден месец прави опити да прескочи кота 4 лв. за един брой. В средата на септември това даде основание на притежателите на акции на Първа инвестиционна банка (ПИБ) да помечтаят. Всичко това обаче трая само ден. Като цяло сделките през септември се сключваха на по-ниски цени спрямо август, но  това пък стана причина да се достигне ново равновесно ниво, което обаче е по-ниско.

С минимални отклонения и ниска ликвидност премина търговията с тези акции. На 11 септември книжата на кредитната институция отбелязаха най-високата си котировка за месеца - от 4.0145 лв. за един брой, след което те обаче се гмурнаха отново надолу. Тази сума е с 19 стотинки под цената, която пазарните участници са плащали, за да си купят от тези книжа през август.

В следващите дни разумът като че ли надделя, а и случващото се на "БФБ-София" направи притежателите на акции на ПИБ по-внимателни. Ценовият спад продължи, а книжата на банката намериха своето дъно при 3.7446 лв. за един брой. По този начин най-ниската месечна котировка през септември свали десет стотинки от стойността си през август.

В последната борсова сделка пазарните играчи платиха 3.89 лв. за акция, което е с една стотинка над цената от края на осмия месец. По този начин пазарната оценка на банката добави 0.23% към стойността си. Така на 28 септември ПИБ струва 427.9 млн. лева.

Недоволството от предлаганите цени, а и трите борсови сесии, в които нямаше сделки, са причината само 14 406 акции да "прелетят" между портфейлите на пазарните играчи.  

Притежателите на акции на

Българо-американска кредитна банка

нямаха много поводи за радост през деветия месец на тази година. Инвеститорите не отчетоха добрите финансови резултати на кредитната институция на индивидуална и консолидирана база. Понижението на цените продължи, а едва в един от борсовите дни успяха да се срещнат офертите "купува" и "продава" на пазарните  участиници. Те обаче не успяха да удържат равнището от 6 лв. за един брой и за първи път от юли котировката им е под тази стойност. В малкото сделки се изтъргуваха само 111 акции на банката на Цветелина Бориславова при цена от 5.90 лв., която е под тази от август.

Това пък свали надолу оценката на Българо-американска кредитна банка. Този път тя е с 10 млн. по-ниска и според борсовите играчи дружеството в края на септември струва 145.679 млн. лева.

Търговията са акциите на

ТЕКСИМБАНК

остана в познатите ни през тази година  граници - между 2.70 и 2.80 лв. за един брой. А и само в три от търговските дни статистиката отчете сделки с тези книжа, а и  бройката на прехвърлените акции остана символична - едва шестстотин и седем. Все пак тъй като в последния ден на септември борсата затвори при 2.80 лв. (най-високата за месеца), или с десет стотинки над цената от края на август, то и пазарната капитализация на банката добави още 3лн. лв. към стойността си  - до 78.386 млн. лева.

"ТЕКСИМБАНК" АД ще събере извънредно акционерите си на 24 октомври, за да обсъдят промяна на адреса на управление на дружеството. Предложението за решение предвижда кредитната институция да остане в София, но се премества в район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, където се намира нейното централно управление. В момента адресът на управление на банката е в София, район "Възраждане", но на бул. "Тодор Александров" № 141.

Сумата на депозитите в банките продължават да растат, като през август са с 8% повече на годишна база. За влоговете на домакинствата се увеличават със 7.6 на сто. Дванадесет месеца поред банковата статистика отчита двуцифрени годишни ръстове и на фирмените депозити. Тези данни пък показват, че и домакинствата, и бизнесът не намират в момента достатъчно добри инвестиционни възможности за свободните си средства от един банков депозит - въпреки клонящите към нулата лихви.

Това пък не е добър сигнал за "БФБ-София". Ясно е, че има достатъчно свободни парични средства, но страхът и ниската финансова култура все още държат българите далеч от капиталовия пазар. Малко от тях търсят нови възможности за вложения. Предпазливостта вероятно ще бележи вземането на решения и в следващите месеци. Дивидентите вече са раздадени от публичните компании, все още сме далеч от момента за представяне на публична информация за третото тримесечие, така че няма новини, които да привлекат вниманието към фондовата борса. От друга страна обаче, притежаването и търгуването с акции на банките, които са регистрирани на фондовата борса, дават възможност за раздвижване на капиталовия пазар. А защо не и получаването на прилични приходи. Заедно с това високите цени на банковите акции носят спокойствие от една такава инвестиция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във