Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Банковите акции позагубиха блясъка си

Севдалина Василева - изпълнителен директор и член на управителния съвет на Първа инвестиционна банка (в средата), откри нов офис в град Пловдив.

За пръв път от години спокойствието доминираше през повечето търговски дни на  октомври на "БФБ-София". Сключваха се по-малко сделки, броят на изтъргуваните книжа спадна, а и оборотът е повече от скромен. Тази ситуация изтри печалбите и наложи промени в борсовата тактика на спекулантите. Някои от тях дори потърсиха и други  възможности за вложения.

За шести пореден месец основният борсов индекс SOFIX продължава да се спуска  надолу. Няма как да е по-различно, след като дванадесет от включените в изчисляването му петнадесет най-ликвидни дружества са губещи през октомври. През десетия месец лакмусът на "БФБ-София" изгуби още 4.42% от стойността си - до 596.81 пункта. И другите три индекса на борсата (BGBX 40, BG TR30 и BGREIT) са се понижили.
Фондовият пазар у нас причини доста главоболия на пазарните участници. Всеки от тях страда от ниската ликвидност, но все още се въздържат от прибързани действия. Очакваните тримесечни счетоводни отчети все още подкрепят надеждите за печалби в края на годината.

Инвеститорите в банкови акции посрещнаха със смесени чувства случващото се с книжата на другите публични дружества. На този фон червената вълна повлече и кредитните институции, които досега стояха добре на "БФБ-София" и бяха своеобразен оазис за акционерите си. Повечето  предпочетоха да задържат дяловете, които имат, макар че през октомври отчетохме спускания по ценовата стълбица. Губейки стойност, котировките на книжата на тези дружества останаха под тези от септември.

По-ниските цени на банковите акции логично издърпа надолу пазарната капитализация и на четирите публични банки. Най-осезаемо усетиха това Централна кооперативна банка, която загуби около 20 млн. лв. от оценката си, и Първа инвестиционна банка, която вече струва под 400 млн. лева.

В проведените двадесет и три борсови дни на октомври инвеститорите изтъргуваха общо 653 927 банкови акции при 628 810 през септември. Причината за по-добрия резултат се дължи на няколкото прехвърлени  по-големи пакети от тези книжа.

Акциите на

Централна кооперативна банка

поевтиняват и през октомври, следвайки тенденцията от миналия месец. А това ги отдалечава от ключовите за тях 2 лв. за един брой. Търговията през октомври свали двете гранични котировки до по-ниско равновесно ниво в сравнение със септември.

Всичко започна още в първата борсова сесия, когато акциите на трезора отчетоха най-високата си стойност от 1.7418 лв. за един брой. През септември обаче бяха необходими 1.887 лв., за да може някой да си купи от тях. Оказа се обаче, че оптимизмът около книжата на Централна кооперативна банка (ЦКБ) през десетия месец бе дотук, а търговията натисна цените им още надолу.

Мечите настроения повлияха на акциите на кредитната институция. А веднъж попаднали под прицела на продавачите, цените на дружеството се спускаха с лекота по ценовата стълбица през стойностите 1.7, 1.6 лв. за дял... И така до последната борсова сесия на октомври, когато цените опряха в месечното си дъно - от 1.5428 лв. за един брой. Това пък е най-ниската котировка за акциите на банката от групата "Химимпорт" през тази година.

А тъй като тази цена е с 34 стотинки под тази от деветия месец, пазарната капитализация на банката на "Химимпорт" загуби почти 20 млн. лв. от стойността си. В края на октомври тя вече е 174.574 млн. лева.

Непостоянството в цените накара някои от инвеститорите да разпродават книжата на  Централна кооперативна банка. Прехвърлянето на по-големи пакети подреди  акциите й отново сред най-ликвидните. А  резултатът от това е, че 597 367 броя смениха собственика си. След сделките през септември общо 791 979 дяла прелетяха между портфейлите на борсовите играчи.

Книжата на

Първа инвестиционна банка

позагубиха от блясъка си през октомври в сравнение с отчетеното през септември. Акциите й се търгуваха за шести месец далеч под ключовото ниво от 5 лв. за един брой, но и при ниска ликвидност. И ведрото начало в първата борсова седмица с най-високата цена - 3.8579 лв. за дял, бе последвано от  загуба на стойност. През септември пазарните участници трябваше да извадят по 4.0145 лв., за да добавят книжа на Първа инвестиционна банка (ПИБ) в портфейла си. Но след това започна лъкатушенето по нервите на всички. Очакванията за повишение на цените не се оправдаха и преобърнаха всички планове на инвеститорите по отношение на тези книжа. Нервността проби ценовите нагласи. Оживлението трая кратко и котировките се гмурнаха надолу. Тъй като нямаше новини, които да задържат интереса, книжата на ПИБ паднаха до най-ниската си месечна цена - 3.4736 лв. за един брой. Тя обаче е с 42 стотинки под тази от септември.

В крайна сметка очерталите се две гранични цени се смъкнаха до ново равновесно ниво, което е най-ниското през 2018-а. Повишението на цените в последната борсова сесия не промени много настроението на инвеститорите в акции на  Първа инвестиционна банка. А тъй като стойността от 3.50 лв. е с 49 стотинки под тази от края на септември, то и оценката на банката се сви. Така пазарната й капитализация вече е в размер на 385 млн. лв. при 427.9 млн. за септември.

Смесени чувства предизвикват счетоводните данни на Първа инвестиционна банка за деветте месеца на годината. Печалбата й расте до 62.16 млн. лв., позитивният резултат се подкрепя от повишението в нетния лихвен доход - разликата между приходите и разходите за лихви.  Но, от другата страна на уравнението е негативната тенденцията на спад на нетния доход от такси и комисиони и от други оперативни приходи.

От началото на годината акциите на ПИБ са загубили 41.88% от стойността си. И ще трябват много усилия, за да се върнат усмивките върху лицата на акционерите.

Акциите на

Българо-американска кредитна банка

поевтиняват за пореден месец, като при това се отдалечават и от границата от 6 лв. за един брой. А и отчетените двадесет и две борсови сесии, в които нямаше покупко-продажби на акции  на Българо-американска кредитна банка (БАКБ), ясно показват настроенията на пазарните участници.

При липсата на сделки в първите две седмици на октомври котировките изгубиха още 40 стотинки от стойността си, а борсовите играчи си разменяха книжата на БАКБ срещу 5.50 лв. за дял. И то само в един от борсовите дни на БФБ-София.  А това пък върна най-високата и най-ниската цена на кредитната институция с дванадесет месеца назад.

По този начин борсовите играчи оцениха БАКБ в края на октомври на 135.802 млн. лв., а пазарната капитализация на банката на Цветелина Бориславова изгуби 6.78% от стойността. В малкото покупко-продажби бяха прехвърлени само 50 от тези книжа при 111 през деветия месец.

Добрите данни в счетоводния отчет на БАКБ за деветмесечието са знак, че може да се очаква промяна в отношението на инвеститорите към нейните акции. Броят на клиентите и на извършваните от тях транзакции значително нарастват, което води и до увеличаване на нетните приходи от такси и комисиони. Кредитният портфейл на БАКБ отчита ръст като основен двигател е диверсифицирано кредитиране на МСП клиенти и физически лица. Привлечените средства нарастват и в двата сегмента: корпоративни депозити и влогове на граждани и домакинства. А нетната печалба на БАКБ е с 66% по-висока на годишна база.

През октомври сделки с книжата на

ТЕКСИМБАНК

имаше само в два от борсовите дни, но в познатите ни граници между 2.77 и 2.80 лв. за една акция. А отчетените двадесет и една сесии без нито една изтъргувана акция на кредитната институция са показателни сами по себе си... Съответно само 300 книжа си намериха нов собственик.

Цената в последния борсов ден е с три стотинки под тази, която инвеститорите са плащали, за да си набавят тези книжа през деветия месец. А това пък смъкна с още 1.07%  и пазарната капитализация на банката. В края на октомври тя е в размер на 77.546 млн. лева.

Счетоводните отчети на публичните банки показаха добри финансови данни, които може да се разглеждат и като добра основа за атакуване на по-високи цени в оставащото време  до края на 2018-а. Според някои от прогнозите акциите на тези дружества запазват потенциала си за печалби, а и ниските котировки сега обещават такова едно развитие. Макар и без дивидент, книжата на публичните банки позволяват да се постигне доходност над тази на един депозит. Българите все още трудно се решават да разместят парите си, които пазят на влог, но пък съчетаването с пакет от банкови акции - при атрактивните цени днес, могат да донесат допълнителни приходи от фондовата борса. Това е една алтернатива, върху която вече се замислят немалко от притежателите на депозити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във