Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Банките пробват трика на "Лиймън"

Кредитните институции се опитват да укрият заемите си по начин, който използва преди десетина години  "Лиймън брадърс холдингс", констатира Банката за международни разплащания в тазгодишния си икономически доклад. По този начин дълговите им коефициенти отговарят на наложените от контролните органи лимити само четири пъти в годината.

Кредиторите използват репо споразумения, за да намалят  размера на активите си, когато наближат  датите за отчет пред финансовите регулатори, в общия случай - в края на всяко тримесечие. Тази практика качва коефициентите на задлъжнялост - съотношението между банковия капитал и кредитните им ангажименти - и им позволява да се вместят в нормативните изисквания. По този начин "се намалява действителната полза от дълговите коефициенти, които са в допустимия от наредбите диапазон само четири пъти в годината", предупреждават банкерите от Базел.

"Репо гимнастиката" беше използвана широко от "Лиймън брадърс холдингс", за да укрие действителните задължения на компанията преди фалита й през 2008-а - най-големия в историята на Щатите. Зрелищният колапс принуди регулаторите да затворят счетоводните вратички, използвани от инвестиционната банка, за да маскира дълговете си и да въведат коефициенти на задлъжнялост в световен мащаб. Базелският комитет за банков надзор препоръчва минималната им стойност да е 3% през 2018-а.

При въпросните репо операции банките вземат краткосрочни заеми срещу залог на някои от активите си  с ангажимент за обратно изкупуване на гаранциите. Получените по този начин налични средства могат впоследствие да се дадат назаем чрез обратно репо споразумение и полученият залог да се използва за гарантирането на нови кредити. Закриването на последната транзакция в края на тримесечието увеличава наличните пари и те се използват за приключване на репо сделката, с което се намаляват банковите баланси и се редуцират банковите задължения. 

Банката за международни разплащания констатира, че от началото на 2015-а, когато кредиторите започват да отчитат коефициентите си на задлъжнялост, обратите в обемите на репо операциите, сключвани от банките от еврозоната, непрестанно растат. Договорите на репо пазара са скочили до над 145 млрд. щ. долара в края на 2017-а срещу около 35 млрд. долара през цитирания период. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във