Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКИТЕ НАМЕСТИХА ИЗЛИШЪЦИТЕ И ПАРИТЕ СВЪРШИХА

Огромната маса от близо 1 млрд. лв., с която банковата ни система разполагаше от края на декември, се стопи наполовина (до 500 млн. лв.) през изминалата седмица. Рекордните наличности по сметките на банките в БНБ се натрупаха през коледно-новогодишните празници, след като Министерството на финансите започна да харчи бюджетния излишък за миналата година.В началото на тази година към банките се насочиха още близо 270 млн. лв. за предстоящото изплащане на пенсии. Именно тогава курс продава на еврото спрямо лева на междубанковия пазар надскочи този на Централната банка, който по закон е фиксиран на 1.95583 лв. за 1 евро. Причината за това беше, че на междубанковия паричен пазар левовият ресурс се търгуваше едва при 0.2% на годишна база срещу близо 2% по ресурса, предоставен в евро. Тогава за първи път откакто съществува Валутният борд (от 1997 г.), БНБ продаде евро на банките. Общите наличности паднаха от 1 млрд. лв. на 832 млн. лв., само защото срещу 172 млн. лв. търговските банки напазаруваха евро. В края на предишната седмица трябваше да се преведат в НОИ социалните осигуровки. Това ни най-малко не се отрази върху създалата се левова свръхликвидност. Още в началото на седмицата се забелязаха първите признаци на намаляване на наличностите в системата, защото по-съвестните данъкоплатци - юридически лица, избързаха да направят първите за тази година ежемесечни вноски по ДДС, акцизи и данък върху печалбата, дължими до 14-о и 15-о число на всеки месец. В понеделник наличностите в банковата система все още бяха малко над 800 млн. лв., а еднодневните депозити се договаряха при едва 0.3% на годишна база. В средата на периода, веднага след окончателното плащане на данъците, банките можеха да разчитат на едва 500 млн. лв. - точно колкото предвидихме в предишния брой на вестника. През този ден еднодневните депозити на междубанковия паричен пазар вече се предлагаха при 1.7%, а разменният курс на еврото се понижи до 1.9553 лв. - по-нисък от този на Централната банка. Участниците на пазара като че ли не очакваха огромната левова маса да се стопи толкова бързо и това внесе известен смут в техните редици. През следващата работна седмица не очаквам извънредни постъпления на свеж левов ресурс от страна на хазната. Общата наличност от близо 500 млн. лв. е достатъчна за осигуряването на всички левови разплащания, така че няма да има ликвидни затруднения. При поддържане на лихвени проценти от над 1% на годишна база (колкото банките получават по своите авоари в щатски долари, депозирани при първокласни европейски банки) очаквам много дилъри да възстановят доларите по сметки при БНБ с цел да си осигурят необходимите ресурси, за да поддържат валутната компонента на минималните си задължителни резерви. На 12 януари БНБ проведе аукцион за продажбата на безлихвени държавни съкровищни бонове с номинална стойност 20 млн. лева. До участие бяха допуснати 20 първични дилъри (от общо 26), като заявените от тях поръчки бяха на стойност 40.35 млн. лева. Достигнатата минимална доходност беше едва 2.99% годишно, средната се установи на 3.55% и максималната - на 3.73 процента. На 19 януари Министерството на финансите ще предложи на аукцион, организиран от Централната банка, 50 млн. евро от дългосрочна емисия държавни съкровищни облигации с падеж 11 октомври 2018 година. Лихвеният й процент е 6% на годишна база, а лихвените плащания ще са на всеки шест месеца. Емисията е от отворен тип и трябва да достигне общо 200 млн. евро. Досега от нея са продадени 20 млн. евро в началото на ноември 2003 г., като достигнатата средна годишна доходност бе 6.55 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във