Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАНКИТЕ НАДЕБЕЛЯХА ОТ ЛЕВОВЕ

Лихвените проценти на междубанковия паричен пазар стремително паднаха в края на работната седмица заради излишък на левове по сметките на банките в БНБ. Общата сума, която бе натрупана по тях в края на предишната седмица (26 септември), бе над 330 млн. лева. Еднодневните депозитни сделки на междубанковия пазар тогава се търгуваха при 2% доход на годишна база. В понеделник - на 29 септември, наличностите на търговските банки в БНБ намаляха общо с 30 млн. лв. заради проведения аукцион на 10-годишни държавни ценни книжа, които ще носят годишна лихва от 5.75 процента. Участие в него взеха 23 първични дилъри (от общо 26 избрани). Подадените от тях поръчки за участие бяха за 78.75 млн. лв., а достигнатата средна годишна доходност на книжата бе 6.06 процента. Въпреки намаляването на наличностите по банковите сметки в БНБ цената на еднодневните депозитни сделки се понижи от 2 до 1.6% на годишна база. Причината за това поевтиняване бяха свръхрезервите, натрупани от някои участниците на пазара, както и очакванията за големи парични постъпления в банките, които държавата трябваше да им преведе за изплащане на пенсии и социални помощи. На 1 октомври сутринта първичните дилъри трябваше да платят на Министерството на финансите 30 млн. лв. за ценните книжа, които бяха закупили от него на проведения в понеделник аукцион. Липсата на постъпления от падежи на книжа доведе до известно напрежение на пазара. Тези, които спечелиха поръчките на аукциона, след това търсеха да закупят левове. Ето защо в първите часове на 1 октомври, когато първичните дилъри бяха длъжни да подсигурят по сметките в БНБ необходимите им за плащанията към министерството ресурси, доходността по еднодневните депозити се повиши до 2% на годишна база. Но в късните следобедни часове на същия ден предлагането на левове надвиши търсенето и лихвите се понижиха до 1.4 процента. На 2 и 3 октомври банките, нагърбили се със задължението да изплащат пенсиите и социалните помощи, получиха по сметките си в БНБ над 100 млн. лева. Това приземи лихвените нива по най-търгуваните на междубанковия паричен пазар еднодневни депозити под 1% на годишна база. До 15 октомври за изплащане на пенсии и помощи в банковата система ще постъпят общо над 260 млн. лева. Освен това на 10 и 15 октомври настъпват падежи на държавни ценни книжа за общо 80 млн. лв. номинална стойност. Тези пари заедно с натрупаните по книжата лихви ще постъпят по сметките на първичните дилъри при БНБ. През същия период Министерството на финансите няма да емитира нови ДЦК. Поради всички тези причини до 15 октомври банките ще разполагат с излишни левове по сметките си. Предлагането им ще надхвърля търсенето, в резултат на което лихвените равнища ще се установят на ниво около 1 процент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във