Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БАЛОНЪТ НА ОЛП ЗА МАЛКО НЕ ГРЪМНА

В една детска песничка се пее балонът се надува, надува... и завършва с ентусиазирано ...БУММММ. За малко същото да се случи и с основния лихвен процент, за чиято стойност от декември 1997 г. автоматично се приема достигнатата средна годишна доходност от продажбата на първичен пазар на тримесечни сконтови ДЦК. Обявените за пласиране на 21 ноември 10 млн. лв. номинал рискуваха да останат непродадени. Досега е имало само три такива случая - един в края на 1998 г., и два - през 1999 година. Дотук нищо драматично, би казал някой. Но нали за основен процент трябва да се приеме най-пазарно представеното лихвено ниво? Така че възниква въпросът какво им е по-представителното на тримесечните книжа в сравнение с останалите, а защо не и в сравнение с достигнатите средни нива на междубанковия левов паричен пазар?Тримесечните книжа се изкупуват от един или двама първични дилъри, които ги държат до падежа. Учудващо е защо те влагат свободните си левови средства в книжа с такава срочност срещу около 4.5% годишна доходност, след като от една репо сделка, в която залог за връщане на предоставените левове са ДЦК, може да им донесе поне 6 процента. На репо пазара сумите могат да се договарят свободно, т.е. размерът на сделката може многократно да надвиши тези на аукционите, а и рискът е почти равен с този при закупуването на ДЦК пряко от Министерството на финансите. На 19 ноември Централната банка проведе аукцион за продажба на тримесечни сконтови ДЦК. Подадените от първичните дилъри поръчки бяха за 10.75 млн. лева. В резултат на това цялото количество от 10 млн. лева номинална стойност беше продадено. Достигнатата средна проста годишна доходност беше 4.79 процента. Това е най-високата стойност на основния лихвен процент за 2001 година.През изминалата седмица левовият ресурс в банковата система набъбна до 300 млн. лв., след като в началото й се беше свил до 236 млн. лева. Приливът на свежи пари се дължеше предимно на крайни продажби на валута от Централната банка и на бюджетни преводи за изплащане на заплати. Среднодневните обороти на междубанковия паричен пазар се движеха в тесните граници между 70 и 80 млн. лева. За сравнение оборотите през предишната седмица бяха около 85 млн. лева. Свитото предлагане на левове при неотслабващо търсене допринесе за задържане на относително високи лихвени нива на търгувания ресурс. В понеделник овърнайт левовите депозитни сделки се сключваха при 5.8%, но се покачиха до 6.2% на следващия ден. В петък отново паднаха до 5 процента. Краят на поредния регулационен период за минималните задължителни резерви е 3 декември. Така че търговията с левов ресурс през следващата седмица вероятно ще се нормализира, за да могат търговските банки успешно да приключат периода. На 26 ноември БНБ ще проведе поредния аукцион за продажбата на петгодишна емисия ценни книжа. Общото й количество е 60 млн. лв., като се продава на три търга, на равни части. Аукционите се провеждат в началото на четвъртите седмици на октомври, ноември и декември. Достигнатата средна годишна доходност при продажбата на първите 20 млн. лв. номинал преди месец беше 6.95 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във