Банкеръ Weekly

Пари и пазари

АП ПРИРАВНИ КОМПЕНСАТОРНИТЕ ЗАПИСИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ БОНОВЕ

Че се върви към изравняване на цените на компенсаторните записи и компенсационните бонове, издавани като обезщетение за одържавени земеделски земи, беше ясно още след лансирането на предложението срещу тях да се купуват държавни пакети от атрактивни предприятия на фондовата борса. Очакванията обаче бяха това да стане в средата на пролетта. На тези прогнози навеждаха и изявленията на изпълнителния директор на АП Апостол Апостолов, че при сключването на приватизационни сделки, чиито процедури са открити през миналата година, до 90% от постигнатата цена ще може да се плаща единствено със записи. Аргументите на Апостолов бяха, че методите за продажба на редица дружества вече са обнародвани в Държавен вестник и в тях е отбелязано, че ще се продават именно срещу такива книжа. Всичко хубаво, но вече има ново тълкуване на въпроса. И то е, че сделките, сключвани през 2002-ра, ще се плащат от 10 до 50% в брой и между 50 и 90% във всички компенсаторни инструменти. В този дух бе издържана и обявата на АП за организирания на 25 януари търг с явно наддаване за Булгарплод Бояна ЕАД. В нея бе посочено, че 90% от постигнатата цена от 6 130 500 лв. ще се плащат с непарични платежни средства. Експерти от АП смятат, че става въпрос за техническа грешка и сделката ще се издължава, както е посочено в тръжната документация - 90% само в записи. Юристи обаче са на мнение, че текстовете в Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти, по-известен като Закона Лучников, са категорични, че тази година с непарични платежни средства (това понятие включва и записите и боновете) може да се плаща минимум 50% от цената на приватизирани предприятия. Това правило бе частично променено през миналата година, когато АП бе задължена да приема само в записи 90% от цената на сключените от нея до края на 2001 г. сделки. Но този срок изтече и сега нещата отново се връщат в старото положение. Осмислянето на новата ситуация ще насочи вниманието към земеделските бонове по простата причина, че те са по-евтини от записите Лучников. Естествено е победителят в търга за Булгарплод Бояна - Интеркомерс груп плюс, да се опита да плати реално между 15 и 17% от номиналната сума, която дължи в компенсаторки, защото такава е сега цената на боновете. За сравнение - записите струват над 20% от номиналната им стойност. Дори обаче АП да не приеме бонове при сделката за Булгарплод Бояна, тези книжа ще се използват при продажбата на предприятия с открити процедури от тази година. През седмицата агенцията обяви търгове за приватизацията на няколко малки дружества и в тях земеделските бонове бяха приравнени със записите като платежни средства в раздържавяването. Всъщност печалбата на Интеркомерс груп плюс от възможността да плаща с всички видове книжа е доста съмнителна. Още преди да настъпи сегашната благодат, цените на земеделските бонове започнаха да се покачват заради търсене от страна на спекуланти с интереси в борсовата приватизация. През тази седмица например купувачите търсеха селските книжа по 15% от номинала, но и на такава цена нямаше много желаещи да продават. Ако поскъпването на боновете продължи със същите темпове, нищо чудно цените им да се изравнят с котировките на записите, смятат брокери. Интересното е, че земеделските книжа дори са с повече възможности за употреба от записите. И едните, и другите се използват за погасяване на задължения към държавата, но с издаваните по Закона Лучников удостоверения не може да се купува земя от Държавния поземлен фонд. Все пак брокерите очакват селските номинали да се задържат на малко по-ниски равнища от записите. Изтъква се силното лобиране от страна на Сдружението на собствениците на компенсаторни записи за определянето на коефициент при използването на двата вида книжа при борсова приватизация. Има вариант стойността на боновете да се преизчисли по такъв начин, че тяхната цена да е например 80% от цената на записите. И той съвсем не е за пренебрегване, въпреки че голяма част от експертите, от които зависи подобно решение, застъпват идеята двата инструмента да се ползват с еднакви права. Освен това притежателите на компенсационни бонове са по-склонни да се разделят с тях на по-ниска цена. По правило издаваните от поземлените комисии книжа са с по-малки номинали, което пък прави собствениците им по-незаинтересовани от минимални разлики в стойността им. А и вестниците дават своя принос, като непрекъснато пишат за тях като за ненужни хартийки, които могат да се използват единствено за тапети. В същото време собствениците на записи Лучников са по-организирани и по-наясно със стойността им. Между другото сега спекулации с бонове трудно могат да се правят. Дефицитът им на пазара разтвори широко ножицата между котировките за покупка и продажба. При размяна на големи пакети между посредници сделките се извършват по 16% от номиналната стойност на книжата, докато на първоначални собственици още се предлагат цени от 14-15 процента. Освен фирмите, които печелят търгове на АП, купувачи на земеделски бонове днес са и самите инвестиционни посредници. При бурния възход на цените на боновете в края на миналата година, когато котировките им достигнаха и до 19% от номиналната им стойност, посредниците изчерпаха запасите си и сега гледат да наваксат, предвкусвайки голямата борсова разпродажба на държавни активи. Което също ще окаже влияние, ако не за изравняване, то поне за доближаване на котировките на записите и боновете. Според официална информация от земеделското министерство, общият номинал на селските книжа в обращение е 316 млн. лв., а над 800 млн. лв. са изразходвани за плащания по приватизационни сделки. Но редица специалисти се съмняват в достоверността на тези данни. Те подозират, че 800 млн. лв. е размерът на продадените от първоначалните собственици книжа. Ако това е така, най-вероятно обемът на земеделските бонове ще се окаже с 200-300 млн. лв. по-голям. Каква е точно ситуацията ще се разбере едва при изготвянето на единния регистър на компенсаторни инструменти. Преди това обаче парламентът трябва да приеме закона за сделките с този вид книжа, което ще стане най-рано в края на месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във