Банкеръ Weekly

Пари и пазари

АНКИТЕ КУПУВАХА УСИЛЕНО ДЦК

Лихвите на междубанковия паричен пазар остават ниски при отлична левова ликвидност в банковата ни система. През изминалата работна седмица по сметки на търговските банки при Българската народна банка се залежаха 450 млн. лева. Тази сума е предостатъчна за поддържане на оптимална левова ликвидност, както и за поддържане на минималните задължителни резерви, които трябва да са не повече от 280 млн. лева. Ето защо близо 200 млн. лв. се оказаха излишни и предлагането им на междубанковия паричен пазар оказа съществено влияние върху лихвените нива по най-търгувания еднодневен период. Овърнайт депозитните сделки се договаряха при около 0.7% на годишна база. В резултат на това някои от банковите институции побързаха да прехвърлят част от резервите си, съхранявани в евро и в щатски долари в Централната банка, по сметките си в първокласни европейски банки. Там те им носят съответно по 2.1 и 1.15% на годишна база. Освен това предпочетоха да се снабдяват с левова ликвидност от междубанковия пазар срещу 0.7%, за да спечелят от лихвения диференциал. Едноседмичните периоди, при ниско предлагане, се търгуваха срещу около 1.8 процента. Около 3-те процента пък гравитираше цената на едномесечните периоди. Новата платежна система RINGS се справи успешно с предизвикателството да обработи навреме огромния по обем брой платежни нареждания на 9-о и 10-о число от месеца, когато изтича срокът за превеждане на социалните осигуровки. Основна заслуга за това трябва да се признае на БАНСЕРВИЗ, защото подмени изцяло както компютрите си, така и програмите, с които обслужва плащанията под 100 хил. лв., насочвани към БИСЕРА. До началото на следващата работна седмица юридическите лица трябва да са превели ДДС, данъка върху печалбата и данъка към общините. Обикновено през този период от месеца около 200 млн. лв. се насочват към хазната и банковата система изпитва временен глад за свеж левов ресурс. Очаквам това да се повтори и сега, но с по-слабо отражение върху лихвените равнища, при които сега се търгуват междубанковите депозитни сделки. Едва ли вече ще видим невероятните 80%, достигнати в разгара на данъчните плащания през април. По-рядко ще бъдем свидетели и на достигнатите 8% в края на май, когато се издължаваше данъкът върху дивидента. Междубанковият вторичен пазар реагира болезнено на невероятния интерес от страна на банковите ни институции към покупки на държавни ценни книжа. Много от тях бяха принудени да закупят книжа, за да могат да обезпечат напълно, съгласно изискванията на Министерството на финансите и БНБ, увеличените си привлечени бюджетни средства. Всяка банка е длъжна да гарантира 100% с ДЦК салдата по сметки на разпоредители с бюджетни средства. Близо 2.2 млрд. лв. са книжата в обращение, докато бюджетните средства в банковата система едва ще достигнат 1 млрд. лева. Въпреки това за част от банките беше въпрос на време да се сдобият с така нужните им ДЦК по простата причина, че портфейлите им бяха изтънели съвсем, за да посрещнат свежия приток на бюджетни средства от близо 200 млн. лева. Ето защо търгуваните допреди седмица тригодишни книжа срещу 5.1% годишна доходност вече се договарят при 4.7 процента. Продадените на първичния пазар на 4 юни ценни книжа с оригинален срок до падежа от пет години (при средна годишна доходност от 5.52%) вече се търсят при 4.95% възвръщаемост от инвестицията. Доходността на последната емисия седемгодишни книжа падна от 6.15 до 5.5 процента. Десетгодишните ДЦК, които доскоро се търсеха при 6.6%, вече могат да се купят и при 5.8 процента. Нека да отбележа, че понижаването на доходността на книжата е обратнопропорционално на повишаването на цената им, която отлетя след паническото им изкупуване на междубанковия вторичен пазар. Допълнителен смут в редиците на първичните дилъри внесе обявеният от Министерството на финансите аукцион за обратно изкупуване (до 20 млн. лв. номинал) на ДЦК от последната емитирана през първото полугодие на настоящата година десетгодишна емисия. Повечето от участниците на пазара се кълняха, че сега е моментът финансовото ведомство да пусне в обращение допълнително количество ценни книжа, защото ще постигне много приемливи условия по емитирането им, но уви - стана точно обратното.

Facebook logo
Бъдете с нас и във