Банкеръ Weekly

Пари и пазари

АКЦИИТЕ НА ПЕТРОЛ СКОЧИХА РЯЗКО

Набирането на най-голямата емисия корпоративни облигации у нас приключи един ден преди крайния срок. Петгодишният облигационен заем на Овергаз Инк АД бе изпълнен изцяло. Книжа за 18 млн. лв. от общо 20 млн. лв. (по номинал) бяха записани от клиенти на инвестиционен посредник Карол. Емисионната цена бе 101.50 лв. при номинал от 100 лева. Облигациите имат 10% лихва, която ще се изплаща два пъти годишно. Те са регистрирани в Централния депозитар и след одобрението на Комисията по финансов надзор ще започнат да се търгуват на борсата. Което вероятно ще се случи през първите дни на март.Прегласуването на приватизационния закон даде основание на инвеститорите да започнат отново да купуват тютюневите акции, поради очакванията, че правителството най-накрая ще продаде Булгартабак Холдинг АД. Това сложи край на спада на книжата на Благоевград БТ, които от 32 лв., преди да бъде наложено президентското вето, бяха спаднали до 30 лева. Непосредствено преди продажбата на цигарения холдинг вероятно ще се регистрират нови годишни максимални стойности. При Булгартабак цените биха могли да достигнат повече от 30 лв., а при Благоевград БТ - между 34 и 36 лв. за акция.През седмицата борсата обяви, че Нафтекс България Холдинг АД притежава 92.92% от капитала на Петрол АД. Нафтекс притежава пряко 78.58%, а другите 14.34% се държат от фирми, свързани с него. Покупките, извършени от Евробанк, която се контролира от този холдинг, подхранват прогнозата за ново раздвижване по въпросната позиция. Възможностите са две: реално прехвърляне на собствеността на Петрол АД или търгово предложение с цел сваляне на компанията от борсата. Нейните акции постигнаха 30-процентен ръст през изминалата седмица, достигайки 30 лв. за бройка.Книжата на Албена запазиха тенденцията от предишните седем дни и при седмичен оборот от над 10 хил. акции достигнаха до 15.85 лв. парчето. Продължиха да поскъпват акциите на Софарма и Нефтохим, макар и с по бавни темпове. Сделките с Оргахим се сключваха на нива, по-високи с около 20 процента. Най-високата им стойност за седмицата бе при 15.50 лв. за бройка.Не всички акции се движеха нагоре. Поевтиняха книжата на Неохим и Биовет, достигайки съответно до 4 лв. и 3.80 лева. Спадането при Неохим се дължи на голямото предлагане на акции на торовия завод, получени като реституционни обезщетения. Затова може да се очаква, че ако натискът на продавачите продължи, цената ще падне под 4 лв. и през март сделките ще се сключват на нивата между 3.50 и 3.80 лева.Книжата на почти всички основни приватизационни холдинги поскъпнаха. Битката при Доверие-Обединен холдинг явно продължава, защото през седмицата бяха изтъргувани 132 хил. акции, като цената им достигна 1.74 лева. Акциите на Албена Инвест Холдинг достигнаха до 1.90 лв. за бройка, на Северкооп Гъмза вече се търгуват над номинала, а на инвестиционното дружество Златен лев поскъпнаха до 2.42 лева.През следващата седмица плавният ръст на акциите ще продължи и индексът СОФИКС може да тества нивото от 240 точки като част от възходящия си тренд. Следващата по-голяма цел е 272 точки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във