Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 31

Надзорният съвет на АП одобри фирмата с чешки капитали Енерго про България за купувач на каскадата от ВЕЦ-ове Копринка. Чехите спечелиха публичния търг за обекта с цена от 16.2 млн. лева. Те приватизираха преди четири месеца и каскадата Санданска Бистрица срещу 33.057 млн. щ. долара, половината от които платиха в компенсаторки. Техен представител в България е Иван Генчев - управител на инвестиционния посредник ББГ Симекс и съпруг на шефката на протокола във финансовото министерство Оля Генчева. Предстои договорът за каскада Копринка да бъде подписан. Бившият приватизационен фонд Индустриален холдинг България прехвърли 87.058% от капитала на ЗММ-Нова Загора на дъщерното си дружество Завод за металорежещи машини - България Хо, съобщи Централният депозитар. Цената на сделката, която бе платена на 26 юли, е 1 582 925.76 лв., или по 6.12 лв. за акция. Съветът на директорите на фондовата борса реши на своето заседание на 29 юли да прекрати членството на инвестиционния посредник Глобал в тържището, поради това че Държавната комисия по ценните книжа отне разрешението му да извършва сделки. Шефовете на тържището приеха за търговия акциите на Пиринско пиво и сделки с тях ще могат да се осъществяват от втория ден след сключването на договор за регистрация на емисията. Комисията за защита на конкуренцията разреши на фармацевтичния завод Софарма да придобие Фармахим холдинг и Научноизследователския институт за химико-фармакологична индустрия. Така бе узаконена подписаната преди седмица приватизационна сделка за двете дружества. На заседанието си в сряда (31 юли) членовете на Държавната комисия по ценните книжа наложиха принудителна мярка за спиране на увеличаването на капитала на кърджалийското дружество Бентонит. Налага се да се отстранят несъответствията на предвидената от фирмата процедура със Закона за публичното предлагане на ценните книжа. Елана фонд мениджмънт АД пък получи лиценз за управляващо дружество. Досега право на такава дейност имаше само Златен лев капитал АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във