Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Надзорният съвет на Агенцията за приватизация одобри договора за продажба на 100% от Фармахим холдинг ЕАД, София, и на 45.9% от НИХФИ АД, София, на Софарма АД. На проведения търг цената бе повишена почти два пъти - от 4.9 млн. лв. на 9.2 млн. лева. Купувачът ще запази предмета на дейност на дружеството за срок от три години.АП възложи правния анализ за седем дружества, включително на Български циркове и лунапарк ЕАД, и забрани извършването на разпоредителни сделки с техните активи.Професионален спортен клуб Старт, Благоевград отпадна от сделката за ВЕЦ Разлог, след като не можа да докаже произхода на средствата си. Агенцията за приватизация покани втория в класирането - Погледец - Лесинвест ЕООД, да сключи сделката за 1.34 млн. лева.Капрони холдинг АД вече притежава 25% от Република холдинг, съобщи БФБ.Колицево картон и производство на картон, което притежава 98,6% от ЗМК - Никопол (преименуван на Майр Мелнхоф-Никопол, след като бе купен от австрийската фирма), отправи търгово предложение до останалите акционери. Цената е 30.45 лв. за акция, чака се одобрението на ДКЦК.Комисията по ценните книжа наложи временна забрана на търговото предложение на Синергон холдинг (бивш Петрол холдинг) към акционерите на Топливо АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във