Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Надзорният съвет на Агенцията за приватизация одобри договора за продажба на 100% от Фармахим холдинг ЕАД, София, и на 45.9% от НИХФИ АД, София, на Софарма АД. На проведения търг цената бе повишена почти два пъти - от 4.9 млн. лв. на 9.2 млн. лева. Купувачът ще запази предмета на дейност на...
Facebook logo
Бъдете с нас и във