Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 25

На заседанието си в сряда членовете на Държавната комисия по ценните книжа решиха да спрат търговото предложение на Българска холдингова компания за изкупуване на книжата на дребните акционери в Парк-хотел Москва. Освен това започва и процедура по отнемането на лиценза за инвестиционен посредник на Глобал АД. Синдиците на Варненска корабостроителница Димитър Смиленов и Владимир Цачев разпределиха приходите от продажба на активите на завода само между обезпечените кредитори - Банкова консолидационна компания и Централна кооперативна банка. Двете финансови институции ще получат съответно 30.423 млн. лв. и 5 130 000 лева. Поне 200 други кредитори обаче ще обжалват решението на синдиците, като се надяват да вземат някаква част от парите, научи в. БАНКЕРЪ. Комисията за защита на конкуренцията ще проучва дали покупката на завода за лекарства Врамед в село Врабево ще позволи на Софарма да заеме господстващо положение на фармацевтичния пазар. Така надзорниците отложиха разрешението си поне с няколко месеца. Столичното дружество Оргимпекс ООД е новият собственик на 37.94% от капитала на силистренската фирма Оргтехника АД. Предишният притежател на пакета бе Труд и капитал холдинг, като прехвърлянето, извършено на 17 юни, бе на стойност близо 650 хил. лв., или на цена 6.70 лв. за акция. На заседание на 18 юни съветът на директорите на БФБ-София възстанови правата на брокера на инвестиционния посредник Фар Васил Батов, след като Върховният административен съд издаде решение в негова полза. В същото време членството на Натурела груп бе прекратено поради откриване на производство по ликвидацията му. Акционерите на Индустриален холдинг България няма да получат дивидент от печалбата му за 2001 г. реши общото събрание на бившия приватизационен фонд, проведено на 14 юни. Собствениците на 108 401 акции на старозагорския завод ДЗУ са продали акциите си за времето, когато бе в сила търговото предложение на унгарската фирма Видеотон, осъществено чрез инвестиционния посредник Дилингова финансова компания. Цената на една акция, оферирана от чужденците, бе 0.98 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във