Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 23

На редовното си заседание в сряда (5 юни) Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) разреши публикуването на търговото предложение на белгийската компания Юмикор за изкупуване на книжата на дребните акционери в пирдопския металургичен комбинат Юмикор мед по 14 лв. за бройка. Членовете на комисията наложиха временна забрана за предложението на Синергон холдинг да придобие книжата на Топливо. От регистъра на публичните дружества бяха отписани Малц - гр. Елин Пелин, Месокомбинат-Видин и ЗСК Кремиковци. По 1.20 лв. на акция дивидент ще получат акционерите на силистренското предприятие Фазерлес АД, гласува общото му събрание. Останалите 956 хил. лв. от печалбата на завода за 2001 г. ще отидат в допълнителните му резерви. За 16 юли бе насрочено общото събрание на Слънчев бряг АД. Седемдесет и пет на сто от капитала му е собственост на икономическото министерство. Тогава се очаква 80% от печалбата на дружеството за миналата година, която е на стойност 27.032 млн. лв., да се гласува като дивидент.В републиканския бюджет ще постъпят 618.5 млн. лв. от раздържавяване, гласи приетият от надзорния съвет на Агенцията за приватизация план за работа през 2002 година. В АП ще постъпят още 130 млн. лв. плащания в компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове. Предвижда се да бъдат сключени сделки за 349 държавни предприятия. В 238 от тях ще се продават мажоритарни пакети.

Facebook logo
Бъдете с нас и във