Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 2

В четвъртък на приватизационния сегмент на фондовата борса бяха изтъргувани 67 747 акции от стъкларския завод Дружба - Пловдив. Единичната цена на сделката бе 0.52 лева. Продажбата стана с помощта на пловдивския инвестиционен посредник Юг маркет. На редовното си заседание във вторник членовете на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) наложиха временна забрана за публикуване на търговото предложение на Феста холдинг за изкупуване на книжата на дребните акционери от Черноморско злато - Поморие. Предлаганата от собственика цена бе 1.67 лв. за бройка. Комисията е изискала от Феста холдинг да коригира обосновката, при която е изчислена цената. Надзорниците спряха и търговото предложение, отправено от Северкооп гъмза холдинг към акционерите на Рекорд - Габрово. Този холдинг внесе миналия петък и оферта за изкупуване на остатъчните книжа от Лотос - Трявна. Комисията ще се произнесе по това предложение на заседание във вторник, 15 януари. Централният депозитар обяви в седмичния си бюлетин, че 412 хил. акции от девненския завод за производство на калцинирана сода Солвей-Соди са сменили собственика си. Те се равняват на около 6.5% от капитала на дружеството. Всъщност става дума за изкупените от дребни акционери книжа през миналата година, които сега просто се прехвърлят от подсметка на инвестиционния посредник Бета корп към подсметка на ИНГБанк. Иначе книжата си остават притежание на регистрирания във Виена Солвей Шишеджам холдинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във