Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Емитенти

Комисията за финансов надзор вписа емисията акции, издадена от "Индустриален холдинг - България" АД. Тя е  в размер на 30 млн. броя обикновени, поименни, безналични книжа с право на глас, с номинална стойност 1 лев. Тя е издадена в резултат на увеличение на капитала на бившия приватизационен фонд от 77 400 643  на 107 400 643 лв. чрез конвертиране на облигации в акции. Емисията е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
 

Общото събрание на акционерите на производителя на козметични продукти "Арома" АД - София, ще обсъди предложението на мениджърите му за обратно изкупване на собствени акции в размер до 3% от капитала на дружеството, или 464 754 броя. Решението ще се гласува на 29 юни. От началото на годината акциите на "Арома" са поскъпнали с 16.13% до 1.80 лв. за един брой. 

 

Шуменската козметична фирма "Лавена" АД ще увеличи капитала на дружеството от 319 981  на 8 319 506 лева. Ако общото събрание, насрочено за 28 юни, одобри предложението, ще бъдат издадени 7 999 525 нови акции с номинал 1 лв. всяка. Разпределението им между съществуващите акционери на дружеството ще бъде пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:25 (всеки ще получи по 25 нови акции срещу всяка една стара ценна книга, притежавана от него). Увеличението на капитала ще се извърши със собствени средства на компанията за сметка на натрупани резерви от минали години чрез издаване на нови акции. От началото на годината акциите на "Лавена" АД поскъпват с 5% до 105.60 лв. за дял.

Facebook logo
Бъдете с нас и във