Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дружества

"Лавена" издава нови акции

През първото шестмесечие на годината "Лавена" - един от водещите производители на лавандулово етерично масло в света, отчете ръст както на приходите си, така и на печалбата си, която надмина отчетеното за цялата 2016 година.

Инвестиционните планове на козметичната фирма за тази година ще бъдат подкрепени и с печалбата за 2016 г., след като общото събрание на акционерите не разпредели дивидент за миналата година, а попълни резервите на дружеството. В плановете за тази година мениджърите на "Лавена" са предвидили разширение на складовите площи.

Фирмата ще си набави средства и от увеличение на капитала си от 266 652 на 319 982 лева. Това ще стане чрез издаване на 53 330 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев всяка. Увеличението на капитала започва от 25 август с продажбата на права за участие и записване от новите книжа на фирмата, която произвежда и търгува с парфюмерийно-козметични и фармацевтични продукти и етерични масла. Емисионната стойност на акциите е 79 лв., а процедурата ще е успешна само ако бъдат записани и платени най-малко 40 000 броя нови акции. Ако бъдат пласирани всички книжа, в компанията ще постъпят 4 213 070 лева.

Сред основните приоритети на дружеството до края на тази година е да се запази пазарният дял в категория "Детска и бебешка козметика", както и налагането на нови козметични серии, осигуряващи специализирана грижа за кожата.

В края на юни "Балтимор" ООД - София, е мажоритарен собственик в козметичната фирма с дял от 74.61% от капитала. "Софарма" държи 11.34%, а свързаната с нея "Телсо" също има малък дял. Индивидуални инвеститори (1000 души) са собственици на 11.82% от книжата с право на глас. Членовете на съвета на директорите и двамата прокуристи притежават общо 0.71% от акциите.

 

"Захарни заводи" с дивидент в акции

Общото събрание на "Захарни заводи" АД - Горна Оряховица, взе решение да разпредели дивидент в акции (увеличение на капитала със собствени средства за сметка на фонд "Резервен"). За всеки три сега притежавани акции ще бъде дадена безплатно по една нова. Така общият брой акции на групата, в която влизат предприятия за производство на захар, на захарни изделия, на етилов алкохол и други, ще бъде увеличен от сегашните 8 334 624 на 11 112 832 броя чрез издаване на 2 778 208 нови книжа. Очаква се това да повиши ликвидността на компанията, която не е сред най-често търгуваните на борсата.

Основни акционери в дружеството са "Захар инвест" АД - Горна Оряховица, "ГУ - Фарадей" - Стара Загора, "Ритъм-4-ТБ" - Стара Загора, които държат общо 94.7% от капитала. Сред собствениците са още 13 други фирми, както и 1555 физически лица.

Акционерите решиха да бъдат издадени и облигации, които по-късно да се превърнат в акции (конвертируеми облигации) на обща номинална стойност до 30 млн. лева. Средствата от заема ще бъдат използвани за финансиране на дейността и за погасяване на задължения на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във