Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор издаде лицензи на два договорни фонда - БенчМарк Фонд - 1(от консервативен тип) и на ДСК Балансиран Фонд. Номиналната стойност на един дял и от двата фонда е 100 лева. Енергоремонт Холдинг АД, което притежава 90.04% от капитала на Енергоремонт Русе, е предложило на останалите акционери на дружеството да изкупи акциите им на цена от 15.51 лева. Целта на търговото предложение е отписване на Енергоремонт Русе от публичния регистър. Комисията за финансов надзор (КФН) все още не е дала своето становище. Тера Тур Сервиз е предложила на дребните акционери на Езтур АД да изкупи акциите им на цена от 7.07 лв. и да отпише дружеството от публичния регистър. КФН все още не е одобрила търговото предложение. Дружеството със специална инвестиционна цел Адванс Терафонд бе вписано като публично дружество. Емисията му от 150 хил. акции с номинална стойност от 1 лв. всяка бе вписана за търговия на фондовата борса. Търговото предложение от петричкото дружество Бул-Вин ЕООД към останалите акционери на Браво АД бе забранено окончателно от надзорното ведомство.КФН прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел. Предстои публикуването й в Държавен вестник. Акционерите на Герила АД - Върбица, ще гласуват отписване на дружеството от публичния регистър на общо събрание, което ще се проведе на 5 декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във