Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Миления 77 ЕООД и Конвенциални Енергийни Системи АД са продали акциите си - съответно 10.58 и 14.80%, от капитала на Енергоремонт Русе АД. И софийското дружество Българка енергетика е продало 14.68% от книжата на енергоремонтната компания, които притежава, намалявайки дела си в нея до 5.20 процента. Софийската компания Радино, която притежава 90.08% от капитала на Крамекс АД, е предложила да изкупи книжата на останалите акционери на дружеството. Предложената цена за акция е 11.42 лева. Комисията за финансов надзор все още не е одобрила търговото предложение. Акциите на Уеб Медия Груп АД-София ще се търгуват на БФБ - София от 28 септември, съобщиха от борсата. Размерът на емисията е 1.42 млн. лв., разпределена в акции с номинал от 1 лев. Бившият подуправител на Българска народна банка и изпълнителен директор на Пощенска банка Мартин Заимов е купил 6.3% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел Парк. Комисията за финансов надзор започна проверки в БФБ-София АД и Централен Депозитар АД по повод получени жалби. Целта е да се установи дали има проблеми при ползване на интернет базираната системата за търговия на фондовата борса COBOS.Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично предлагане на обезпечени корпоративни облигации на ХипоКредит АД. Емисията е тригодишна и е в размер на 4 млн. евро, разпределени в 4000 обикновени облигации с номинал 1000 евро всяка. Лихвата е в размер на шестмесечен Euribor + 5% годишно. Търговото предложение, направено от Тера Тур Сервиз ЕООД към останалите акционери на Езтур АД, бе одобрено от Комисията за финансов надзор. Предложената цена за една акция е 7.07 лева.Димитър Стоянов Атанасов е купил 7.69% от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел Адванс Терафонд. Акционерите на Винзавод Асеновград овластиха съвета на директорите на дружеството да издаде емисия от корпоративни облигации в размер на 1 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във