Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Акционерите на инвестиционното дружество от отворен тип КД Пеликан ще гласуват промяна в предмета му на дейност на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 15 ноември. Тогава ще се вземе решение и за промяна в устава и адреса на управление на дружеството. Закрит аукцион за продажбата на 180 801 незаписани права по увеличението на капитала на Елма АД ще се проведе на 26 септември на БФБ-София. Капиталът на дружеството бе увеличен от 853.5 хил. до 2 млн. лева. Дружеството със специална инвестиционна цел Фонд за недвижими имоти България е придобило 19 недвижими имота, представляващи общо 383.9 декара земеделска земя, намиращи се в землищата на с. Бистрец, с. Алцек, с. Проф. Златарски, с. Зърнево, с. Зимница, с. Телериг, с. Коритен, с. Габер, с. Полковник Дяково и с. Огняново, в община Крушари и община Тервел, област Добрич, съобщи БФБ-София.Договорният фонд Сентинел Принсипал започна от 21 септември да изкупува обратно свои дялове. Това право той придоби, след като на 20 септември нетната стойност на активите му стигнаха 500 хил. лева. До достигането на тази граница законодателството забранява на фондовете да правят обратно изкупуване. Първа финансова брокерска къща ООД е купило 13.42% от капитала на Република Холдинг АД. Маимекс груп АД-София също е закупило 23.79% от капитала на холдинга. Продавач е ЕТ Христина Драганова - Казанлък.Софийското дружество Рейнхам България е увеличило дела си в Унипак АД - Павликени до 35.9%, закупувайки нови 22.3% чрез сделка на фондовата борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във