Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Стара Планина Холд АД, което притежава пряко и чрез свързани лица над 90% от капитала на Славяна АД, възнамерява да отправи търгово предложение към останалите акционери на дружеството през ноември. Стара Планина Холд ще поиска отписване на Славяна от регистъра на публичните дружества.Фарма М...
Facebook logo
Бъдете с нас и във