Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Дружествата ДЗИ АД, Проучване и добив на нефт и газ АД, Инвестор.Бг АД, Адванс Инвест АД, Благоевград БТ АД, Булгартабак Холдинг АД, Фазерлес АД и София БТ АД са извадени от базата на борсовия индекс BG 40. На тяхно място са включени Българска телекомуникационна компания АД, Кораборемонтен завод Одесос АД, Индустриален Капитал Холдинг АД, Холдинг Кооп-Юг АД, Полимери АД, Развитие Индустрия Холдинг АД, Мел Инвест Холдинг АД и Хидравлични елементи и системи АД. Промяната важи от 2 август. Комисията за финансов надзор е изпратила съобщение на БФБ-София, с което предупреждава обществеността за потенциална опасност от извършване на дейност, която застрашава интересите на инвеститора в Промота България АД - София. На съвета на директорите на дружеството е забранено да се разпорежда с негови дълготрайни активи. Проверка на обстоятелствата, свързани с търговията с акции на дружеството Наш дом България холдинг АД през периода 13-24 юни, започна Комисията за финансов надзор. Надзорът ще проверява и обстоятелствата около съобщение в борсовия бюлетин от 29 юли, че Стара планина холд АД отправя търгово предложение към акционерите на Славяна АД и за прехвърлен голям обем акции на дружеството предишния ден.Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от Енемона АД - Козлодуй. Емисията е в размер на 2.5 млн. лв., разделени в 2.5 хил. обикновени, петгодишни облигации с номинална стойност 1000 лв. всяка. Годишният лихвен процент е 9.25%, а плащанията на лихвите и главницата са със застраховка.Яйца и птици АД - Дончево, което притежава 91.87% от капитала на Яйца и птици Зора АД - Дончево, отправи коригирано търгово предложение към останалите акционери на дружеството. Предложената цена за акция е 29.32 лв., докато преди корекцията тя бе 27.65 лева. Комисията за финансов надзор все още не е одобрила предложението. Турист Тръст ЕООД, собственик на 91.90% от капитала на софийското дружество Интертравълсервиз, е предложило на останалите акционери да изкупи техните акции на цена от 22.31 лева. Целта е да бъде отписано на Интертравълсервиз от публичния регистър. Комисията за финансов надзор все още не е дала своето становище. Пламен Димитров Павлов е придобил 9.99% от инвестиционното дружество от отворен тип Капман Капитал АД при увеличението на капитала му. Рейнхам България ЕООД - София е купило 5% от капитала на Северкооп Гъмза Холдинг АД - София. След сделката делът му в холдинга стига до 13.17 процента. Продавач е Тадо трейд екшън дивелопмънт организейшън - Швейцария.

Facebook logo
Бъдете с нас и във