Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции, издадени от Еуротерра България АД - София. Емисията е в размер от 2 млн. лв., разпределени в 2 млн. обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка. Еуротерра България е вписано в публичния...
Facebook logo
Бъдете с нас и във