Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор отписа Лукойл Нефтохим Бургас от публичния регистър. Търговията с акции на дружеството бе преустановена на 1 юли. Фарма М АД - Монтана, е продало дела си от 33.5% от капитала на Лотос АД - Трявна на Головин Риъл Естейтс ЕООД - София чрез сделка на фондовата борса. Кипърското дружество Профитек Ентерпрайзис Лимитид е прехвърлило пакета си от 5% от капитала на Северкооп Гъмза Холдинг АД на Рейнхайм България ЕООД. Кремиковци АД намалява производството си на готови изделия от стомана през третото тримесечие на 2005 г. с 20% - до 80 хил. т, се казва в съобщение на предприятието, адресирано до БФБ-София. Мярката се предприема, заради стагнацията на международния пазар, се пояснява в него. Очаква се през следващите месеци цените на металите да се задържат на ниски нива.Георгиос Йоанни Стерянопулос е купил 39.76% от капитала на Интерлоджик лизинг АД и делът му в дружеството е достигнал до 47.16 процента. Търговото предложение на софийската компания Радино към дребните акционери на Крамекс АД бе временно забранено. Инвестиционният посредник София Инвест Брокеридж АД загуби правото да извършва сделки с ценни книжа за собствена сметка и да поема емисии от ценни книжа.Комисията за финансов надзор прие на първо четене проект на Правилник за устройството и дейността на фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа и проект на Наредба за вътрешната информация и вътрешните лица, за недобросъвестната търговия и манипулиране на пазара на ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във