Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор забрани временно търговото предложение на Турист Тръст ЕООД към дребните акционери на софийското дружество Интертревълсървиз. За инвестиционен посредник бе избрано дружеството Капман.Бенчмарк Асет мениджмънт АД получи лиценз за извършване на дейност като управляващо...
Facebook logo
Бъдете с нас и във