Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на 710 хил. обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лв., издадени от Уеб Медия Груп АД. Емисията е пусната с цел капиталът на дружеството да бъде увеличен от 710 хил. на 1.42 млн. лева. Уеб Медия Груп АД е собственик на сайтовете www.finance.news, www.news.bg, www.topsport.bg. Основен акционер в дружеството е Хирон - 91. Печалбата на Булгартабак холдинг за първите три месеца на 2005 г. е 6.3 млн. лв. - с 16.8% повече спрямо същия период на миналата година. Това показва консолидираният отчет на дружеството, предаден на БФБ-София.Балкантурист АД - София, е продало мажоритарния пакет от 57% от капитала на софийското дружество Интертревълсервиз. Купувач е Турист Тръст ЕООД - София, чийто дял в капитала на Интертревълсервиз след сделката достига до 91.90 процента. Добрин Любомиров Парашкевов е купил 33.4% от капитала на Мануела АД-Хасково, чрез сделка на фондовата борса. Продавач е Пламен Кирилов Димитров, който след продажбата е останал с пакет от 48.29% от акциите на хасковското предприятие. Поморийското дружество Черноморско злато АД ще увеличи капитала си от 2.4 млн. на 4.8 млн. лв. чрез издаване на 2.4 млн. обикновени поименни акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във