Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на 710 хил. обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лв., издадени от Уеб Медия Груп АД. Емисията е пусната с цел капиталът на дружеството да бъде увеличен от 710 хил. на 1.42 млн. лева. Уеб Медия Груп АД е...
Facebook logo
Бъдете с нас и във