Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

А. В. Билдингс АД бе вписано в регистъра на публичните дружества. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за вторично публично предлагане на негови акции. Емисията е в размер на 1.8 млн. лв., колкото трябва да е по регистрация уставният му капитал. Дружеството със специална инвестиционна цел Фонд за недвижими имоти България също бе вписано в регистъра на публичните дружества. Комисията за финансов надзор отне разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник на Източни финанси ООД - гр. София (в ликвидация).Митков Бончев Митев е продал 81.69% от капитала на хасковското дружество Мануела чрез сделка на фондовата борса. Булгартабак холдинг АД е продало дела си (85.90%) от капитала на Исперих БТ АД. Акциите са прехвърлени на 18 май. Комисията за финансов надзор даде ход на търговото предложение на ЕТ Заара - Янчо Иванов, отправено към дребните акционери на Първомай БТ. Предложената цена за акция е 5.16 лева. Пловдивското дружество Викинг МР е купило 19.64% от капитала на Балканкар-Заря АД-Павликени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във