Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор вписа в публичния регистър емисия акции на дружеството със специална инвестиционна цел И Ар Джи Капитал - 1. Тя е в размер на 1 млн. бр. обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Първичното публично предлагане на акции от тази емисия е приключило успешно...
Facebook logo
Бъдете с нас и във