Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗИ

Според брокера на Първа ФБК Светозар Абрашев през следващата седмица книжата на тютюневите компании ще се търгуват без промяна. Акциите на Албена и Слънчев бряг ще поскъпнат. Цената на книжата на ДЗИ също ще се покачи. Акциите на БТК ще поевтинеят. Инвестиционните бонове ще се търгуват на по-ниска цена, докато компенсаторните инструменти ще останат на досегашните си равнища. Брокерът на Елана Красимир Атанасов очаква през следващата седмица акциите на БТК да поскъпнат. Книжата на ДЗИ ще се търгуват на ниво около 60 лв., а тези на Албена - малко под 90 лева. Цената на акциите на Доверие Обединен Холдинг ще се понижи, докато тези на тютюневите дружества ще останат без промяна. Инвестиционните бонове ще поскъпнат, а компенсаторните инструменти ще поевтинеят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във