Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗИ

Според брокера на Елана Красимир Атанасов през следващата седмица няма да има особено движение около акциите на ДЗИ и на тютюневите дружества. Книжата на БТК ще се търгуват на цена около 350 лв., докато тези на Индустриален Холдинг България ще търсят равновесно ниво близо до 3.60 лева. Цената на акциите на Златни пясъци ще бъде 17 лева. Инвестиционните бонове ще поевтинеят, а след внесеното предложение в парламента за превръщане на лихвоточките в компенсаторни инструменти цената на компенсаторките ще претърпи още корекции.Брокерът на Първа ФБК Светозар Абрашев очаква през следващата седмица акциите на ДЗИ и Индустриален Холдинг България да поскъпнат. Цената на книжата на Златни пясъци също ще се покачи. Акциите на БТК и тютюневите дружества ще продължат да се търгуват на досегашните си равнища. Инвестиционните бонове и компенсаторните инструменти ще поевтинеят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във