Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

КФН забрани окончателно търговото предложение от Лукойл Юръп Холдингс за закупуване на акциите на останалите акционери в Лукойл Нефтохим Бургас. Мярката е предприета заради констатирани неточности и несъответствия на търговото предложение с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Комисията за финансов надзор одобри търговото предложение на България Текс АД - Свиленград и България 2000 към дребните акционери на казанлъшкото предприятие България К. Предложената цена за една акция е 24 лева. Надзорното ведомство одобри и предложението на ЕТ Заара - Янчо Иванов - Стара Загора, за закупуване на книжата на останалите акционери на Първомай БТ АД срещу цена за акция от 4.49 лева.Реализацията на търговото предложение на немското дружество SB Holding GmbH към миноритарните собственици на Бентонит - Кърджали, временно е забранена. Комисията за финансов надзор вписа Интерлоджик-лизинг АД - София, в публичния регистър. Вписана е и емисията от ценни книжа в размер на 725 710 лв., разпределени в 72 571 обикновени, поименни акции с номинална стойност от 10 лв. всяка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във