Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОГНОЗИ

Според брокера на Елана Красимир Атанасов през следващата седмица акциите на ДЗИ ще поскъпнат. Цената на книжата на БТК, Доверие Обединен Холдинг и Индустриален Холдинг България също ще се покачи. Акциите на тютюневите дружества ще се търгуват на по-ниска цена, а тези на Албена ще останат на досегашните си равнища. Компенсаторни инструменти ще се търгуват на ниво от 75 процента. Управителят на ПФБК Асет Мениджмънт Николай Костов очаква през следващата седмица книжата на цигарените фабрики леко да поевтинеят, както и тези на Софарма. Акциите на ДЗИ също ще се търгуват на по-ниска цена. Книжата на БТК и Доверие Обединен Холдинг слабо ще поскъпнат. Цената на компенсаторните инструменти ще остане без промяна, докато тази на инвестиционните бонове ще се понижи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във