Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Станислав Караданов и Асен Мичковски са придобили 46.3% от капитала на софийското предприятие Крамекс. Виктор Михайлов също е купил 17.10% от капитала на дружеството. Продавач на малко над 22% е Летище Пловдив АД, а останалите 40.8% са били прехвърлени от Милтип Инвест енд Трейд - Британски Вирджински острови. Индустриален Холдинг България е продал 1.7% от капитала на Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна, като след сделката делът му намалява до 8.52 процента. Ритъм - 4 - ТБ ЕООД - Стара Загора, е купило 8.5% от капитала на Захарни заводи АД - Горна Оряховица, като след сделката участието му достига до 25.55 процента. ГУ - Фарадей ЕООД - Стара Загора, също е закупило 8.5% и увеличила дела си в Захарни заводи до 25.58 процента. Свиленградското дружество България Текс, което притежава 90.02% от капитала на България-К - Казанлък, е отправило коригирано търгово предложение към неговите дребни акционери. Предлаганата цена за акция е 24 лева. Комисията за финансов надзор все още не е одобрила търговото предложение. Временно е забранено търговото предложение на Завод за металорежещи машини - България холдинг, отправено към миноритарните акционери на троянското дружество Машстрой, както и предложението на Тера Тур Сервиз към останалите притежатели на акции от Езтур - София. Комисията за финансов надзор вписа в публичния регистър емисия от 103 бр. акции с номинал от 1000 всяка, издадени от дружеството със специална инвестиционна цел Колос 1. Първичното публично предлагане на акциите е приключило успешно и предстои търговията им на фондовата борса. Комисията за финансов надзор отне издаденото разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник на Екс Пит и Ко ООД по искане на посредника.

Facebook logo
Бъдете с нас и във