Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

SB Holding GmbH - Германия, което притежава пряко и чрез свързани лица 97.03% от капитала на Бентонит - Кърджали, коригира своето търгово предложение към дребните акционери на дружеството. Предлаганата цена за акция е 23.98 лева. Целта на предложението е отписване на Бентонит от публичния регистър. Съветът на директорите на Стара планина Холд е взел решение да не изкупува книжата на дребните акционери на Славяна АД, тъй като това не съответства на плановете за развитие на холдинга, който пряко и чрез свързани лица притежава над 90% от капитала на дружеството. Акционерите на Антикороза АД - Кнежа ще търсят отговорност от съвета на директорите на дружеството, избран на 18 октомври миналата година, за причинени от него вреди. Това ще стане на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 9 април. Павел Илиев Павлов е купил 42.82% от капитала на ХД Пътища АД - София чрез сделка на фондовата борса. Продавач на дела е Красимир Павлов Илиев, който остава с пакет от 42.93 процента. Депутатът от НДСВ Димитър Пейчев е продал участието си от 5% от капитала на Асеновград БТ чрез сделка на фондовата борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във