Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

SB Holding GmbH - Германия, което притежава пряко и чрез свързани лица 97.03% от капитала на Бентонит - Кърджали, коригира своето търгово предложение към дребните акционери на дружеството. Предлаганата цена за акция е 23.98 лева. Целта на предложението е отписване на Бентонит от публичния...
Facebook logo
Бъдете с нас и във