Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Българска холдингова компания АД е изпратила миналата година с нетна консолидирана печалба от 6 млн. лв, показва предаденият на БФБ-София отчет на дружеството. За сравнение, година по-рано тя е била 593 хил. лева. Комисията за финансов надзор разреши на инвестиционното дружество от отворен тип КД...
Facebook logo
Бъдете с нас и във